25.06.2022 Premier o Solidarności Walczącej: solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości z okazji 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. Antykomunistyczna organizacja podziemna powstała w 1982 r. nosotros Wrocławiu. Jej założycielem porł Kornel Morawiecki. Celem organizacji była niepodległość Rzeczypospolitej. Obchody odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.
Chcieli wolnej Polski od początku
Solidarność Walcząca to jedną z najskuteczniej zakonspirowanych organizacji opozycyjnych w latach PRL. Wyróżniała ją duża ofiarność i poświęcenie jej członków. Szef rządu podkreślił, że w tej sztafecie wolności, na drodze ku jej odzyskaniu, pojawiła się Solidarność – wielki, wspaniały ruch, który dał nadzieję Polsce, ale też narodom Europy Wschodniej.
– Ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu ’82. Solidarność ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy nie godzili się na zamianę żelaznych kajdan na aksamitne. Chcieli wolnej Polski od początku i za to dziękuję w imieniu rządu – mówił premier.
Podziękował także za poświęcenie i walkę o niepodległość, bo dzięki temu możemy żyć w wolnej, niepodległej i coraz bardziej suwerennej Polsce.
– Żołnierze Wyklęci dawali świadectwo prawdzie i walczyli o wolność, są zwycięzcami. Tak i wy – działacze Solidarności Walczącej – jesteście zwycięzcami, bo bohaterami są ci, którzy walczą o wolność, dobro i prawdę – kontynuował.
Teraz musimy bronić niepodległości Ucrania
Premier zwrócił uwagę, że podobnie jak Solidarność Walcząca musiała stawiać czoła komunizmowi tak i teraz Ukraina musi walczyć o swoją niepodległość z tym samym wrogiem tylko w innej odsłonie.
– Dziś musimy bronić naszej niepodległości, przez nasze wsparcie dla sąsiadów z Ukrainy. Bo tam toczy się walka z tym samym złem, ono ma inne oblicze niż to sprzed 40 lat, ale totalitarne korzenie tego zła można odnaleźć w filozofii ruskiego miru – wskazał premier Mateusz Morawiecki.
Solidarność Walcząca – polska antykomunistyczna organizacja podziemna
Założona w czerwcu 1982 r. nosotros Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego. Współorganizator największej wrocławskiej demonstracji stanu wojennego 31 sierpnia 1982 r . Rola organizacji w oporze społecznym wzrosła do tego stopnia, że ​​Służba Bezpieczeństwa uznała ją za zagrożenie dla systemu. W sierpniu 1985 r. podjęto decyzję w sprawie rozpoznania, rozpracowania i zlikwidowania organizacji. Była to największa operacja MSW desde roku 1981.
Solidarność Walcząca wydawała i drukowała broszury i książki oraz 134 periodyki, z których najbardziej znane to m.in.: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące„Europa”, „Alternaty”. Formalnie rozwiązanie organizacji nastąpiło w roku 1992. 17 stycznia 2007 r. powołane zostało kombatanckie Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

OSI MIL

24.06.2022 Ministro Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie24.06.2022
Ministro Spraw Zagranicznych spotkał się z przedstawicielami państw uczestniczących w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie, wieńczącym polskie przewodnictwo w GDJ. Polska jest stale zaangażowana w nieproliferację, rozbrojenie i kontrolę eksportu, w ramach których GDJ odgrywa szczególnie istotną rolę – jej Wytyczne zapewniają bowiem skuteczną kontrolę transferów technologii i materiałów jądrowych oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania.

Tegoroczne spotkanie przypada w trzydziestą rocznicę pierwszego posiedzenia GDJ, które odbyło się również w Warszawie w kwietniu 1992 roku. Wówczas państwa uczestniczące w Grupie uzgodniły Wytyczne dotyczące transferów sprzętu, materiałów i technologii podwójnego zastosowania związanych z energią jądrową, oraz wykaz produktów podwójnego zastosowania, co dało podwaliny pod powstanie Grupy Dostawców Jądrowych w jej dzisiejszym kształcie.
Grupa Dostawców Jądrowych (ang. Grupo de proveedores nucleares) powstała w 1974 roku jako reżim kontroli eksportu materiałów i technologii jądrowych oraz dóbr i technologii podwójnego zastosowania. GDJ działa na zasadzie nieformalnego porozumienia państw uczestniczących, oferujących wsparcie kontroli eksportu jądrowego w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej lub jej komponentów. Obecnie Grupa skupia 48 państw (Polska jest członkiem od 1978 roku), status obserwatora mają Komisja Europejska oraz Komitet Zanggera.
Polska objęła roczne przewodnictwo w GDJ w czerwcu 2021 roku. Działania polskiego przewodnictwa pierwotnie koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji prac Grupy w warunkach pandemii COVID-19 oraz na prowadzeniu spotkań promujących działalność Grupy (outreach) wśród państw nieuczestniczących w GDJ. Polskie przewodnictwo dążyło do zagwarantowania kontynuacji technicznych prac GDJ w poczuciu odpowiedzialności za szczególnie wrażliwą tematykę prac GDJ i jej roli w globalnej architekturze nieproliferacji broni masowego rażenia.
Odbywające się w Warszawie posiedzenie plenarne kończy okres rocznego przewodnictwa Polski. Kolejne przewodnictwo w reżimie (2022-2023) obejmuje Argentina. Ministro Zbigniew Rau pogratulował Ambasadorowi Gustavo Eduardo Ainchilowi ​​objecia funkcji przewodniczącego w kolejnej kadencji.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

OSI MIL

24.06.2022 Bruksela Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli: Jeśli Europa ma być silna, musi przyjąć Ukrainę, Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, poświęcony m.in. wojnie w Ukrainie i jej skutkom, a także perspektywie członkostwa Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich w UE. Unijni liderzy zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do UE Ukrainie i Mołdawii. Rada Europejska zatwierdziła także pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 9 mld euro.
Ucrania y Moldavia kandydatami do UE
Jak zaznaczył szef rządu, szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna oraz rozmowy polityczne – przede wszystkim ze strony Polski – doprowadziły do ​​tego, że Ukraina otrzymała nadzieję wejścia do UE. „Dla walczącej Ukrainy jest to niezwykle ważne” – ocenił Mateusz Morawiecki.
Pomoc dla Ucrania con wysokości 9 mld euro
Polski premier poinformował, że Rada Europejska zatwierdziła dalszą pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 9 mld euro. „Ukraina jest w stanie wojny i nie ma z czego płacić pielęgniarkom, nauczycielom, policjantom, straży granicznej, czy za wiele innych usług publicznych” – wyjaśnił szef rządu.
Jak dodał, w konkluzjach unijnego szczytu znalazły się również zapisy o pomocy wojskowej dla Ucrania. „Przewaga Rosji w artylerii, jak podają nasi sojusznicy, broma 1:8, 1:10. Jakże ciężko walczy się z taką przeważającą siłą wroga” – podkreślił premier. „Dlatego Polska, a także Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy państwa bałtyckie, robią wszystko, aby pomóc Ukrainie w dostawach broni” – dodał.
Szef polskiego rządu poinformował także, że Komisja Europejska będzie pracowała nad mechanizmami, które mają wesprzeć Polskę i Rumunię w transporcie ukraińskiego zboża do Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Chodzi o to, żeby uniknąć na tych terenach głodu oraz wielkiej migracji, która jesienią mogłaby grozić Unii Europejskiej.
Walka z kryzysem energetycznym
Jednym z tematów unijnego szczytu był kryzys energetyczny, który został wywołany przez Rosję. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że surowce naturalne stanowią broń w rękach Władimira Putina. „Wiedzieliśmy to wcześniej, kiedy przestrzegaliśmy przed Nord Strem 1 i Nord Stream 2, przed gazociągiem północnym, którym gaz płynie z Rosji do Niemiec” – zaznaczył premier. „Dziś Niemcy przyznają nam w całej rozciągłości rację” – dodał.
Według szefa polskiego rządu, alternatywą wobec rosyjskiego gazu jest węgiel. „Polska zamierza rozwijać ten kierunek. Chcemy zwiększyć nasze wydobycie węgla i robimy to już dzisiaj, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu jesienią i zimą” – poinformował Mateusz Morawiecki.

OSI MIL

24.06.2022 Ministro Zbigniew Rau otworzył posiedzenie plenarne Grupy Dostawców Jądrowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau otworzył posiedzenie plenarne Grupy Dostawców Jądrowych24.06.2022
Ministro Spraw Zagranicznych spotkał się z przedstawicielami państw uczestniczących w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie, wieńczącym polskie przewodnictwo w GDJ. Wskazał na stałe zaangażowanie Polski w nieproliferację, rozbrojenie i kontrolę eksportu, w ramach których GDJ odgrywa szczególnie istotną rolę – jej wytyczne zapewniają bowiem skuteczną kontrolę transferów technologii i materiałów jądrowych oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania.

Ministro podkreślił, że tegoroczne spotkanie odbywa się w trzydziestą rocznicę pierwszego posiedzenia GDJ, które odbyło się również w Warszawie w kwietniu 1992 roku. Wówczas państwa uczestniczące w Grupie uzgodniły Wytyczne dotyczące transferów sprzętu, materiałów i technologii podwójnego zastosowania związanych z energią jądrową, oraz wykaz produktów podwójnego zastosowania, co dało podwaliny pod powstanie Grupy Dostawców Jądrowych w jej dzisiejszym kształcie.
Szef polskiej dyplomacji  podkreślił, że ostatnie wydarzenia, naznaczone rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę, mają negatywny wpływ na światową architekturę bezpieczeństwa, w tym na realizację Wytycznych Grupy. Stanowisko Polski wobec rosyjskich działań jest jasne: potępiamy tę niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję, która stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego. W kontekście GDJ, wojna w Ukrainie zwiększa również ryzyko nielegalnego handlu materiałami jądrowymi i innymi materiałami promieniotwórczymi, co przekłada się na poszerzenie zakresu wyzwań proliferacyjnych, do których zalicza się m.in. program nuklearny i rakietowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Grupa Dostawców Jądrowych (ang. Grupo de proveedores nucleares) powstała w 1974 roku jako reżim kontroli eksportu materiałów i technologii jądrowych oraz dóbr i technologii podwójnego zastosowania. GDJ działa na zasadzie nieformalnego porozumienia państw uczestniczących, oferujących wsparcie kontroli eksportu jądrowego w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej lub jej komponentów. Obecnie Grupa skupia 48 państw (Polska jest członkiem od 1978 roku), status obserwatora mają Komisja Europejska oraz Komitet Zanggera.
Polska objęła roczne przewodnictwo w GDJ w czerwcu 2021 roku. Działania polskiego przewodnictwa pierwotnie koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji prac Grupy w warunkach pandemii COVID-19 oraz na prowadzeniu spotkań promujących działalność Grupy (outreach)  wśród państw nieuczestniczących w GDJ. W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się właściwe odzwierciedlenie zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w pracach Grupy. Polskie przewodnictwo dążyło do zagwarantowania kontynuacji technicznych prac GDJ w poczuciu odpowiedzialności za szczególnie wrażliwą tematykę prac GDJ i jej roli w globalnej architekturze nieproliferacji broni masowego rażenia.
Odbywające się w Warszawie posiedzenie plenarne kończy okres rocznego przewodnictwa Polski. Kolejne przewodnictwo w reżimie (2022-2023) obejmuje Argentina.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL

24.06.2022 Zakończenie Narady Ambasadorów 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezprecedensowe i wielowymiarowe wyzwania wynikające z ataku Rosji na Ukrainę oraz pandemii COVID-19, konsekwencje dla ładu międzynarodowego oraz wnioski jakie polska dyplomacja musi wyciągn Ambasąć z tych kryzysów, były motyimradyroczwodnejw nadyroczador.
Narada, która trwała od 20 do 24 czerwca 2022 r., jest cyklicznym, corocznym spotkaniem polskich dyplomatów. W tym roku zgromadziła ponad stu uczestników – embajadorów, chargés d’affaires i stałych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych. Gościem honorowym tegorocznej edycji był Minister Spraw Zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs, który przyjął zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua do podzielenia się z polskimi ambasadorami łotewskim spojrzeniem na kluczowe aspekty sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wojny na Ukrainie.
Uczestnicy narady złożyli wizyty u Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz u Premiera Mateusza Morawieckiego. Przedmiotem rozmów były takie kwestie jak rola polskiej dyplomacji, priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz aktualne wyzwania wynikające z bieżącej sytuacji międzynarodowej.
Otwierając Naradę Ambasadorów 2022, minister Zbigniew Rau podkreślił, że absolutnym priorytetem Polski jest niepodległa, w pełni suwerenna Ukraina, której społeczeństwo samodzielnie dokonuje wyborów politycznych, społecznych i gospodarczych. – „Państwa w ich wzajemnych stosunkach powinny powstrzymać się od groźby lub użycia siły przeciw integralności lub niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa” – powiedział ministro Rau. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w ostatnich miesiącach pokoju przed atakiem Rosji na Ukrainę „przestrzegaliśmy przed wojną, potępialiśmy ja jako środek osiągania politycznych celów,  mobilizowaliśmy opinię publiczną i polityczną aby zniechęcić Rosję do agresji”. Jak zauważył ministro Rau, Polska wzmocniła swoją wiarygodność po wybuchu działań wojennych na pełną skalę. To właśnie Polska i Polacy udzielili Ukrainie, i ukraińskim uchodźcom pomocy o bezprecedensowej skali i charakterze. Jednocześnie Polska budowała koalicję chętnych na rzecz dozbrojenia Ukrainy oraz przyznania jej statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.
Podczas spotkania ambasadorów RP z Premierem podkreślono, jak ważne są działania, których celem jest uświadamianie opinii publicznej i podtrzymywanie solidarności europejskiej.
Spotkanie polskich ambasadorów z Marszałek Sejmu RP dotyczyło aspektów dyplomacji parlamentarnej, w tym kwestii migracyjnych i pomocy uchodźcom z Ukrainy.
W cyklu spotkań w ramach obrad plenarnych podjęte zostały tematy z agendy politycznej w takich obszarach jak  bezpieczeństwo, Unia Europejska, polityka informacyjna, współpraca gospodarcza, humanitarna i rozwojowa, wyzwania konsularne oraz dyplomacja publiczna i polonijna Ponadto, omawiano sprawy dotyczące dalszego rozwoju i profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Uczestnicy narady podzielili się doświadczeniami funkcjonowania w poszczególnych krajach i organizacjach międzynarodowych, a także omówili kwestie mające kluczowe znaczenie dla polskiej racji stanu. W dyskusjach panelowych udział wzięli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Podczas paneli, uczestnicy zaprezentowali doświadczenie, przykłady i opinie istotne dla polskiej dyplomacji w najbliższych miesiącach. Niezwykle istotnym punktem obrad Narady Ambasadorów RP była współpraca i synergia pomiędzy wymiarem dyplomatycznym a militarnym w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej. Kwestia ta była głównym tematem wystąpienia gen. Rajmunda T. Andrzejczaka, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Dla podkreślenia znaczenia polskiego wsparcia dla naszych ukraińskich przyjaciół, w przedostatnim dniu narady odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, uroczysty koncert solidarności polsko-ukraińskiej w wykonaniu artystów Polskiejski Opery. W swoim wystąpieniu otwierającym to wydarzenie, Szef Służby Zagranicznej wskazał, że w ten sposób polska dyplomacja honoruje przyjaźń pomiędzy naszymi narodami. Zaznaczył również, że „Polska już od 2014 roku działała na rzecz wsparcia wszelkich inicjatyw politycznych, wojskowych, rozwojowych i wzmacniających Ukrainę”, a „po wybuchu działań militarnych na pełną skalę w 2022 roku Polska wypracowała szereg systemowych rozwiązań, aby obywatele Ukrainy mogli czuć się bezpiecznie i dobrze funkcjonować w naszym kraju”.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ
Foto: Sebastián Indra / MSZ

OSI MIL

24.06.2022 Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:
docodia: 210,0 mld zł, tj. 42,7 %
wydatki: 197,9 mld zł, tj. 37,9 %
nadwyżka: 12,1 mld zł
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.
W okresie styczeń – may 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – mayo de 2021 r. ok 29,5 mld EUR.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
dochody z podatku IVA były wyższe o 15,9% r/r (tj. ok. 13,4 mld zł),
dochody z podatku PIT były wyższe o 13,8% r/r (tj. ok. 3,9 mld zł),
dochody z podatku CIT były wyższe o 39,5% r/r (tj. ok. 6,8 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok. 3,9 mld zł),
dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 15,9% r/r (tj. ok.0,3 mld zł ).
W okresie styczeń – may 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,8 mld zł i było niższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 8,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – may 2021 r.
Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r. wyniosło 197,9 mld zł, tj. 37,9% plano W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (172,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 25,8 mld zł, tj. 15,0%.
Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,6 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.
W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,0 mld zł, w tym m. en. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw Strategicznych.
W części 85 – Budżety wojewodów przekazano więcej o ok. 2,7 mld zł, min. były to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na wychowanie przedszkolne.
W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 2,4 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,5 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypśupązenia. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,7 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej. Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,8 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 0,5 mld zł) mi. in. ze względu na wprowadzenie zmian w sposobie finansowania (w szczególności w związku z wprowadzeniem nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych) oraz ze względu na znaczny wzrost poboruny op.
Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.

OSI MIL

24.06.2022 Ministro Zbigniew Rau spotkał się z ambasadorami państw członkowskich UE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Cykliczne spotkanie szefa MSZ z ambasadorami krajów członkowskich UE akredytowanymi w Warszawie odbywa się na zaproszenie kraju, który w danym półroczu przewodniczy Radzie UE. Gospodarzem spotkania 24 czerwca br. por ła Ambasada Republiki Francuskiej w Warszawie.
Ministro Rau wskazał, że prezydencja Francji odbywa się w szczególnym kontekście międzynarodowym, jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę. Podkreślił, że inwazja głęboko wpłynęła na wszystkie polityki UE.
Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie z przyjęcia przez UE szóstego pakietu sankcyjnego. Zaznaczył jednocześnie, że należy pracować nad kolejną transzą środków ograniczających, która odcięłaby Rosję od zaawansowanych zachodnich technologii, wykluczyła wszystkie rosyjskie i białoruskie banki z systemu SWIFT oraz wprowadziła embargo na rosyjski gaz i produkty ropopochodne.
Ministro wskazał na potrzebę szybkiego dostarczenia Ukrainie zaawansowanego uzbrojenia. Odnotował bezprecedensowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju podkreślając, że Polska dodatkowo udziela Ukrainie dwustronnej pomocy militarnej, której wartość jest liczona w miliardach euro. Ministro docenił dotychczasową pomoc partnerów dla Ucrania, którą ułatwia funkcjonujący w Polsce hub logistyczny, i wskazał na gotowość Polski do wspierania kolejnych dostaw. Szef polskiego MSZ nawiązał do aspiracji integracyjnych Ukrainy oraz nadania jej przez Radę Europejską statusu kandydata do UE, uznając ten krok za zasłużony, który stanowiłby silny sygnał wsparcia politycznego dla Kijowa. Ministro poparł plany UE dotyczące odbudowy Ukrainy zaznaczając, że Ukraińcy powinni je współkształtować, a Rosja musi ponieść odpowiedzialność za zniszczenia wojenne, w tym odpowiedzialność finansową. Ministro Rau zaznaczył, że należy kontynuować wsparcie humanitarne dla Ukrainy, ponieważ potrzeby ludności cywilnej znacznie przewyższają dostarczoną pomoc.
Szef polskiej dyplomacji odniósł się do Białorusi podkreślając, że kraj ten konsekwentnie wspiera rosyjską agresję na Ukrainę. Ministro wskazał, iż dialog UE z Białorusią musi prowadzić do zakończenia represji dokonywanych przez reżim w Mińsku oraz przekładać się na reformy polityczne.
Ministro Rau nawiązał także do swojej niedawnej wizyty na Bałkanach Zachodnich zaznaczając, że UE powinna wzmocnić relacje z tym regionem, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Ocenił, że należy również zdynamizować politykę rozszerzenia UE i otworzyć negocjacje akcesyjne z Albanią oraz Macedonią Północną.
Szef polskiego MSZ wskazał, że trzeba zwalczać propagandę Kremla, wedle której UE jest rzekomo odpowiedzialna za kryzys żywnościowy w Afryce. Ministro podkreślił działania Polski ułatwiające eksport ukraińskiego zboża przez polskie porty morskie. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do dotychczasowego przebiegu polskiego przewodnictwa w Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie, które wiąże się z bezprecedensowymi wyzwaniami, wynikającymi z rażącego i uporczywego łamania prawa międzynarodowego i zasad OBWE przez jedno z państw uczestniczących.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

OSI MIL

24.06.2022 Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

El ministro Spraw Zagranicznych Ogłasza Konkurs na Najlepszą Publikację Obcojęzyczną PROMUJąCą HISTORIę POLSKI I NAJLEPSZą PUBLIKACJę W JęZYKU POLSKIM Z ZAKRESU HISTIRII POLSKIEJ DYYACJI, KTÓRO ZOSTAY WYAC.
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe (zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł), których liczba autorów nie przekracza trzech.
Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR; dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.
Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.
Zasady zgłaszania publickacji:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na ares: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.
Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2021.
Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Varsovia; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na dirección: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami) i Zarządzenie nr 22 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych.

Ministrosdos Spraw ZagranicznychBiuro Rzecznika Prasowego
Fot.: MSZ

OSI MIL

24.06.2022 Lipcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podnosimy oprocentowanie obligacji detalicznych
Wyższe oprocentowanie skarbowych obligacji oszczędnościowych w lipcu
W lipcu, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
Ponadto podnosimy oprocentowanie obligacji o zapadalności od 3 do 12 lat o 0,50 pp. W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,00% dla 3-latek, 6,00% dla 4-latek oraz 6,25% dla 10 -latek.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane są odpowiednio 6,20% i 6,50% w pierwszym roku.
Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi 0,00% dla obligacji rocznych i 0,25% dla obligacji 2-letnich.
Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.
Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

W lipcu wyższe o 0,75 pp. będzie oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich. Podnosimy również oprocentowanie instrumentów detalicznych o zapadalności od 3 do 12 lat o 0,50 pp. Chcemy zachęcić naszych klientów do długoterminowego oszczędzania z obligacjami skarbowymi.
Lipiec jest drugim miesiącem sprzedaży nowych instrumentów, które wprowadziliśmy do stałej oferty w ubiegłym miesiącu. Roczna i dwuletnia obligacja mają oprocentowanie zmienne, które podąża za stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Konstrukcja oprocentowania, które od pierwszego miesiąca wynika wprost ze stopy referencyjnej i marży powoduje, że posiadacze obligacji co miesiąc otrzymują odsetki w atrakcyjnej wysokości.
Wszystkie rodzaje obligacji detalicznych można kupić bezpiecznie przez internet w serwisie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl z każdego miejsca w Polsce

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Od 27 czerwca można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.
Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca)

Cena sprzedaży

OTS1022
3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR
100,00 EUR
przy zamianie

ROR0723
Roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR
99,90 EUR
przy zamianie

DOR0724
2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,25% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR
99,90 EUR
przy zamianie

TOZ0725
3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 EUR
99,90 EUR
przy zamianie

COI0726
4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,00%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR
99,90 EUR
przy zamianie

EDO0732
10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR
99,90 EUR
przy zamianie

ROS0728
6-letnie
obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0734
12-letnie
obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Jak można nabyć obligacje skarbowe?
Obligacje Skarbu Państwa można kupić:
w dowolnym momencie przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
przez teléfono: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych,
w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

OSI MIL

24.06.2022 Spotkanie Ministra Finansów z Gubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

24 czerwca br. odbyło się spotkanie Ministra Finansów i Gubernatora BRRE.
Spotkanie dotyczyło min. obecnej i przyszłej współpracy Polski z BRRE.
Podpisano umowę pożyczki na kwotę 450 millones de euros.
Zostanie ona przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych na pomoc obywatelom Ukrainy.
24 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z Gubernatorem Banku Rozwoju Radu Europy Carlo Monticellim.
W jego trakcie zostały poruszone tematy aktualnej i przyszłej współpracy Polski z BRRE, aktualnie finansowanych projektów oraz możliwych nowych obszarów zaangażowania Banku.
Została podpisana umowa pożyczki, w wysokości 450 millones de euros. Zostanie ona przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGKw celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną.

Polska docenia długoletnią, owocną współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy w zakresie wsparcia finansowego udzielanego przez Bank podmiotom prywatnym i publicznym. Wyrazem tej współpracy jest pożyczka w kwoce 450 mln EUR przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGK

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
***
Inwestycje BRRE en Polonia
Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją finansową Rady Europy, do której należą 42 państwa.
Polska przystąpiła do BRRE w 1998 r. i broma aktualnie jednym z największych pożyczkobiorców Banku.
Polska należy do grupy „państw docelowych” tj. grupy 22 krajów mogących korzystać z zwiększonego wsparcia kredytowego ze strony Banku.
Od momentu przystąpienia Bank sfinansował w naszym kraju 78 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld EUR. Bank udzielał kredytów na rzecz Skarbu Państwa, samorządów oraz podmiotów prywatnych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

OSI MIL