11.08.2022 Polska wśród liderów wsparcia dla Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Polsce zależy na tym, żeby Ukraina była niepodległa, żebyśmy graniczyli z niepodległą Ukrainą. Stąd też wspieramy Ukrainę. To bardzo dobrze, że powstał kolejny format koordynujący wsparcie dla Ukrainy. Największym zagrożeniem przed jakim stoi Ukraina, ale też państwa sąsiadujące z Rosją, jest to, że wolny świat zmęczy się informacjami o wojnie (…) Naszym zadaniem powinno być to, żeby podtrzymać zainteresowanie świata tym, że Rosja jest agresywna i zamierza odbudować swoje imperium – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej w Kopenhadze.
W czwartek 11 sierpnia w Kopenhadze, wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w konferencji donatorów wsparcia dla Ukrainy. Współorganizatorami wydarzenia byli ministrowie obrony Danii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
„Polska wspiera Ukrainę zarówno w formie donacji, dotyczących między innymi wyposażenie wojskowego. Wspieramy także organizując szkolenia dla Ukraińców. Rzeczywiście inne państwa ten zakres zwiększają poprzez donacje finansowe. To bardzo dobrze, bo to pozwala wzmocnić Ukrainę wobec ataku Rosyjskiego. Należy skoordynować te wszystkie działania, tak aby były one skuteczne, a Ukraina odparła rosyjską agresję”
– mówił po zakończeniu rozmów szef MON.
W rozmowach uczestniczył minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oraz ministrowie obrony państw Europy Północnej. Na spotkaniu omówiono wojnę na Ukrainie, wywołaną rosyjską agresją przeciwko temu państwu, wspólne wysiłki na rzecz organizacji i koordynację wsparcia dla Ukrainy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Ukrainą, a państwami Europy Północnej na rzecz pomocy Ukraińcom w ich walce przeciwko rosyjskiej inwazji. Uczestnicy konferencji skupili się także na omówieniu dalszego wsparcia i współpracy długoterminowej, w tym szkoleniu żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy.
„W swoim wystąpieniu reprezentując Polskę wskazałem na to, że są takie państwa, które deklarują bardzo dużo, a wykonują niewiele. Chciałem przez to podkreślić,  jak ważna jest niepodległość Ukrainy dla wolnego świata. Prezydent Zełenski wspominał o tym, wspominał również o tym, co robi Rosja w przypadku próby opanowania elektrowni jądrowej na Ukrainie, jakie mogą być tego konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy. Mówić o tym, że Rosja posługuje się metodami terrorystycznymi atakując Ukrainę. To wszystko jest ważne, żeby zachować bezpieczeństwo, wolność i niepodległość w Europie”
–  podkreślił wicepremier M. Błaszczak.
Konferencja donatorów jest uzupełnieniem prac i dyskusji w ramach Ukraine Defence Contact Group, która została powołana przez USA w marcu br. w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, w reakcji na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Wicepremier podkreślił, że konferencja w Kopenhadze stanowi format uzupełniający inne inicjatywy dotyczące koordynacji wsparcia dla Ukrainy.
„Ten format stanowi uzupełnienie innych działań dotyczących koordynacji wsparcia dla Ukrainy. Rozmawiamy na łamach NATO, ale także jest format szerszy, któremu przewodniczy sekretarz stanu USA, Lloyd austin. To format wykraczający daleko poza 30 państw NATO. Ten format, który koordynują Brytyjczycy i Duńczycy jest formatem uzupełniającym niejako te wszystkie działania, które są podejmowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też poza nim. Trzeba pamiętać też o formacie unijnym, a z tym jest mówiąc wprost najsłabiej.  Unia Europejska dużo mówi, a mało robi. Przypominamy Komisji Europejskiej o zadaniach jakie wynikają z zapewniania bezpieczeństwa państwom członkowskim Unii Europejskiej”
– mówił po zakończeniu konferencji wicepremier M. Błaszczak. ***Polska, pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców jak i dostaw sprzętu wojskowego, których wartość szacowna jest na 1,7 mld USD.>>> GALERIA – Szef MON na konferencji wsparcia dla Ukrainy

OSI MIL

10.08.2022 Poznan Polscy żołnierze szkolą się na czołgach Abrams

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Naszym zadaniem jest zwiększenie sił obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie temu służy wyposażenie Wojska Polskiego w najnowocześniejsze czołgi, bo czołgi ABRAMS są najnowocześniejszymi czołgami na świecie – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami w Poznaniu.
W środę, 10 sierpnia na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej obserwował szkolenie polskich żołnierzy na czołgach Abrams. W szkoleniu, prowadzonym przez stronę amerykańską  w ramach tzw. Akademii Abrams weźmie udział do końca 2022 roku łącznie ok. 150 żołnierzy, w tym kadra techniczna, instruktorska oraz załogi, które będą potem użytkownikami sprzętu.
Wersja M1A2 ABRAMS SEPv3 zakupiona przez Polskę ma specyfikację tożsamą ze sprzętem używanym przez siły zbrojne USA. Czołgi są wyposażone w najnowocześniejsze systemy komunikacji, pozycjonowania wozu i zarządzania walką. Czołgi będą służyć głównie w 18. Dywizji Zmechanizowanej. W kwietniu br. Mariusz Błaszczak wicepremier-szef MON podpisał umowę na  zakup 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams w ich najnowszej konfiguracji wraz ze sprzętem towarzyszącym oraz pakietem szkoleniowym.
Chciałbym podkreślić, że kiedy w ubiegłym roku ogłaszaliśmy kupienie na potrzeby Wojska Polskiego 250 czołgów ABRAMS, mówiliśmy, że proces przygotowania do przejęcia przez Wojsko Polskie tych czołgów będzie postępował bardzo szybko i właśnie mamy efekty tych działań. Rozpoczął się kurs, rozpoczął się trening, który daje możliwość szybkiego przygotowania w krótkim czasie polskich żołnierzy i polskich techników do obsługi czołgów ABRAMS
– powiedział wicepremier.
Naszym celem jest to, żeby czołgi kiedy tafią już na wyposażenie Wojska Polskiego mogły być obsługiwane przez przeszkolonych żołnierzy i tak się stanie, już w przyszłym roku. (…) Zależy nam również na interoperacyjności, a więc na budowaniu interoperacyjności z wojskiem Stanów Zjednoczonych. Generał Kolasheski jest dowódcą V Korpusu US Army, element wysunięty tego korpusu na stałe stacjonuje w Polsce i to stąd żołnierze amerykańscy na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego są dowodzeni, właśnie z Poznania, z Polski. To bardzo dobra wiadomość, dlatego, że ona buduje właśnie zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, ta współpraca między Wojskiem Polskim a wojskiem Stanów Zjednoczonych. Fakt stałej obecności V Korpusu US Army oraz fakt wspólnych ćwiczeń żołnierzy polskich i żołnierzy amerykańskich
– mówił szef MON.
Wicepremier podziękował także wszystkim, którzy są włączeni w proces szkolenia polskich żołnierzy.
Rok temu zdecydowaliśmy o tym, że na wyposażenie Wojska Polskiego trafią Abramsy. W tym roku trwa już szkolenie, w przyszłym roku będą pierwsze egzemplarze z tej części naszej umowy, która dotyczy wypełnienia luk powstałych w naszych zdolnościach obronnych, a więc żołnierze Wojska Polskiego i technicy będą przygotowani, żeby z dnia na dzień przejąć swoje obowiązki obsługi czołgów Abrams, a dzięki temu Polska będzie bardziej bezpieczna, dzięki temu wszystkie państwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego będą bardziej bezpieczne
– powiedział wicepremier.
***Czołgi Abrams to najnowocześniejsze czołgi na świecie. M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Czołg charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi. Masa bojowa czołgu wynosi (w zależności od zastosowanych na platformie rozwiązań) ok. 65-70 ton.
>>> GALERIA – Szkolenie polskich żołnierzy na czołgach Abrams

OSI MIL

10.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki apeluje do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę, szczególnie w czasie wakacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki apeluje do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę, szczególnie w czasie wakacji10.08.2022
Jednym z priorytetów rządu jest bezpieczeństwo obywateli – również to drogowe. Na bezpieczeństwo drogowe skład się dobra infrastruktura. Rząd przeznaczył 3 mld zł na dodatkowe sygnalizacje świetlne, ronda, pasy, chodniki czy doświetlanie przejść dla pieszych. Ważnym aspektem jest również sprawny pojazd. Dlatego premier zlecił Inspekcji Transportu Drogowego szczegółowe kontrole pojazdów na drogach, w szczególności autokarów w całej Polsce. Tragiczny wypadek polskiego autokaru 6 sierpnia 2022 r. w Chorwacji przypomina nam jak ważne jest bezpieczeństwo w czasie podróży. Szef polskiego rządu zaapelował do wszystkich kierowców – jedźmy bezpiecznie.

Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego
„Sprawność pojazdów jest kluczowa – to dlatego między innymi poleciłem Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych, autokarów dzieci, które wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, na wakacje. Rodzice muszą mieć pewność, że dzieci poruszają się bezpiecznym pojazdem” – stwierdził premier.Okres wakacyjny przypomina nam, że sprawność pojazdów jest priorytetowa. Inspekcja Transportu Drogowego desde 2003 r. prowadzi akcję „bezpieczny autokar”. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym, którzy wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. Od początku tegorocznych wakacji do 5 sierpnia, inspektorzy ITD skontrolowali blisko 1450 autokarów.
Bezpieczna podróż autobusem
Czy ty lub ktoś tobie bliski jedzie na wakacje autobusem? Skorzystaj ze strony BezpiecznyAutobus.gov.plZa jej pośrednictwem możesz sprawdzić:
czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
czy pojazd posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją kiedy powinno się odbyć kolejne badanie,
stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy desde 2014 roku)
dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
czy pojazd broma oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.
Poprawa sytuacji na polskich drogach – działania rządu
Przeznaczyliśmy 3 mil miliardy złotych na usprawnienie infrastruktury drogowej oraz wprowadziliśmy kluczowe poprawy w przepisach drogowych. Te działania przyczyniły się do postępu w bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce desde 2015 roku. Do poprawy sytuacji na drogach przyczynia się również podejmowanie konkretnych działań przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.„Kilka lat temu w 2015 roku było około 33 tys. wypadków en Polonia. Dziś jest tych wypadków o 10 tys. mniej – dobrze. Do tego doprowadziły nasze rządowe działania o charakterze poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zaapelował premier.
Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji
6 sierpnia 2022 roku w Chorwacji doszło do tragicznego wypadku. Polski autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Pasażerami byli pielgrzymi z Polski. Podróżowali do Medjugorie. Łącznie w pojeździe znajdowały się 44 osoby. Niestety nie wszyscy przeżyli, wiele osób zostało rannych. „Robimy wszystko, aby te osoby, które uległy poszkodowaniu w tym wypadku, żeby mogły wrócić do Polski i żeby tutaj odbyć leczenie – te oczywiście z nich, dla których taka podróż nie jest żadnym zagrożeniem zagro dżenierow– premier.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (5)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL

08.08.2022 SLIM VAT 3 i przepisy zwiększające skuteczność zwalczania oszustw VAT w konsultacjach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Jednocześnie konsultujemy również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
W ten sposób wprowadzamy kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT i następne narzędzia poprawiające skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce.
TINA DELGADA 3
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r.
Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:
empresa poprawa płynności finansowej;
IVA w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
szerszy zakres zwolnień z IVA;
mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
obniżanie sankcji IVA;
konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.
Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m. en.:
wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
ułatwienia w pakiecie IVA comercio electrónico;
liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (IVA zwrot – 15 dni).
SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.
Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.
Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie en z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.
Projekt SLIM VAT 3 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 poprzez zmianę przepisów w zakresie sankcji, które umożliwią organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy.
Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie.
Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu potrwają do 26 sierpnia br.
Zwalczanie oszustw IVA
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił również przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem projektu jest wprowadzenie kolejnych narzędzi poprawiających skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce. Konsultacje potrwają do 23 sierpnia 2022 r.
Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych), takich jak:
prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych;
przechowywanie ewidencji przez okres 3 lat;
udostępnianie ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.
Zgromadzone dane będą przechowywane przez Szefa KAS, a ponadto zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP.
Projekt implementuje przepisy dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Implementacja dyrektywy powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.
Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu potrwają do 23 sierpnia br.

OSI MIL

07.08.2022 Komunikat dotyczący informowania o osobach poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat dotyczący informowania o osobach poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru07.08.2022

Ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które nie są członkami najbliższej rodziny poszkodowanych – w tym pracowników mediów – aby nie kontaktowały się z naszą placówką za pośrednictwem dedykowanej infolinii. Para blokuje infolinię osobom najbardziej potrzebującym.
W przypadku osób rannych przebywających w chorwackich szpitalach, staramy się informować  najbliższą rodzinę bezpośrednio. Udało nam się skontaktować z rodzinami wszystkich hospitalizowanych osób, za wyjątkiem jednego pacjenta, którego tożsamość jest nadal weryfikowana.
Apelujemy o cierpliwość. Jeżeli chodzi o ofiary zmarłe w wyniku wypadku, trwa ustalanie tożsamości tych osób. Przebieg procesu identyfikacji nie zależy wyłącznie od nas i wymaga wspólnego działania chorwackiej prokuratury i policji, miejscowych służb medycznych oraz pracowników placówki.
Z uwagi na powagę sytuacji nie możemy przekazywać informacji, które nie zostały w 100% potwierdzone.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL

06.08.2022 Oswiadczenie ws. ostatniej eskalacji w Strefie Gazy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oswiadczenie ws. ostatniej eskalacji w Strefie Gazy06.08.2022
Polska z rosnącym zaniepokojeniem obserwuje eskalację mającą miejsce w Strefie Gazy oraz w jej sąsiedztwie.

Wzywamy strony konfliktu do zakończenia wszystkich działań, które prowadzą do ofiar śmiertelnych i rannych wśród ludności cywilnej, zniszczenia cywilnej infrastruktury, stając się paliwem dla dalszegoąąmożctu i uniewaajprożctu i uniewaajprożctu.
Prawo międzynarodowe musi być przestrzegane w każdej sytuacji. Wzywamy strony konfliktu do jego poszanowania i powstrzymania się od stosowania przemocy.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL

06.08.2022 Komunikat MSZ ws. wypadku polskiego autokaru w Chorwacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat MSZ ws. wypadku polskiego autokaru w Chorwacji06.08.2022
Dziś w godzinach porannych na trasie A-4, ok. 30 km na północ od Zagrzebia miał miejsce wypadek polskiego autobusu z pielgrzymami podróżującymi do Medjugorie.

Według ostatnich potwierdzonych informacji śmierć poniosło 11 osób, a 34 zostały ranne i hospitalizowane. Polskie służby konsularne są na miejscu i udzielają niezbędnej pomocy. Do Chorwacji na polecenie Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua udają się dzisiaj Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin poszkodowanych mogą uzyskać informacje.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL

05.08.2022 Podpisanie umowy na prefinansowanie z PFR inwestycji zaplanowanych w KPO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podpisanie umowy na prefinansowanie z PFR inwestycji zaplanowanych w KPO05.08.2022

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z Polskim Funduszem Rozwoju. Umowa otwiera drogę do możliwości prefinansowania inwestycji, które już się rozpoczęły i zostały zgłoszone – w ramach KPO – przez poszczególne resorty. Sygnatariuszami umowy są minister finansów Magdalena Rzeczkowska, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

OSI MIL

05.08.2022 Wizyta ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Reinsalu w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Reinsalu w Warszawie05.08.2022
– Estonia a nasz bliski socio, z którym łączy nas wspólnota celów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Cieszę się, że w tak wielu sprawach mówimy jednym głosem i liczę na kontynuację owocnej współpracy – podkreślił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu z szefem estońskiej dyplomacji Urmasem Reinsalu.

5 sierpnia 2022 ministro Zbigniew Rau odbył w Warszawie konsultacje z nowo powołanym ministrem spraw zagranicznych Estonii Urmasem Reinsalu.
Głównymi tematami rozmowy były: współpraca  dwustronna, bezpieczeństwo w regionie, sytuacja we wschodnim sąsiedztwie oraz  współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza. Ministrowie pozytywnie ocenili relacje polsko-estońskie, wskazując na wysoką dynamikę dialogu politycznego. Potwierdzono wzajemną otwartość na bliską współpracę, zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i  międzynarodowych. Głównym wątkiem rozmowy była agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje. Ministrowie podkreślili potrzebę budowania zdolności do odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO oraz poszerzania sankcji wobec Rosji.
– Naszym celem nadrzędnym jest powstrzymanie Rosji i pomoc Ukrainie w odzyskaniu integralności terytorialnej w jej międzynarodowo uznanych granicach – podkreślił minister Reinsalu. Mininister Rau ocenił, iż presja sankcyjna wobec Rosji powinna być nie tylko utrzymana, ale znacząco zwiększona. Szefowie dyplomacji podkreślili konieczność dalszego, wielopłaszczyznowego wsparcia Ucrania. – Pomoc dla Ukrainy musi pozostać najwyższym priorytetem, tak długo, jak Ukraina będzie tego potrzebować – podkreślił minister Rau.
Ministrowie podzielili przekonanie, że odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa na terytorium Ukrainy powinni zostać rozliczeni. – Aktywnie poszukujemy skutecznych sposobów, które pozwolą pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów z Ukrainą oraz innymi krajami i zainteresowanymi stronami na ten temat – stwierdził minister Rau.
Jednocześnie ministrowie ocenili, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE jest najlepszym wyborem estratégicoznym zarówno dla Ukrainy, jak i dla UE. Ponadto omówiono współpracę regionalną, w tym zwłaszcza w ramach Inicjatywy Trójmorza, podkreślając konieczność dostosowania formatu współpracy do nowych wyzwań.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot. Sebastián Indra / MSZ

Zdjęcia (5)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL