23.06.2022 Premier w Brukseli: aby dać odpór atakowi Rosji, Ukraina potrzebuje nadziei i tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podczas trwającego w Brukseli szczytu Rady Europejskiej, liderzy państw podjęli decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. To bardzo ważny krok na drodze tych krajów do Wspólnoty, zwłaszcza w obliczu wojny na terenie Ukrainy. Polska w szczególności aktywnie zabiegała o przyznanie statusu kandydata dla walczącego sąsiada. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, jeszcze 3 miesiące temu wydawało się to niemożliwe. Jednak wysiłki polskiej dyplomacji okazały się skuteczne i przyniosły zamierzony efekt.
– Mamy diez historyczny momento dzisiaj osiągnięty. Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie w tej walce o wolność, suwerenność, bezpieczeństwo, przywrócenie pokoju w Europie, w walce z barbarzyńską, bestialską agresją Rosji – podkreślił szef polskiego rządu.
Ważny krok w drodze do UE
Przyznanie statusu kraju kandydującego to ważne wydarzenie. Dziś Ukraina i Mołdawia wykonały duży krok w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Sytuacja Ucrania jest szczególna – nasz sąsiad cały czas odpiera barbarzyński atak na swoją suwerenność.
– Dzisiaj w naszym bezpośrednim sąsiedztwie mamy do czynienia z barbarzyńską napaścią Rosji. Aby dać jej odpór, Ucrania potrzebuje nadziei. Tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy – podkreślił szef polskiego rządu.
Podczas szczytu Rady Europejskiej z liderami państw połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Prezydent Zełenski, który się z nami połączył, dziękował nam, dziękował Polsce. Jestem też bardzo wdzięczny Ukrainie, prezydentowi, całemu narodowi, że bronią wolności, bronią suwerenności, że bronią integralności terytorialnej, że pokazują, czym są prawdziwe europejskie wartości – dodał premier Morawiecki.
Polonia – skuteczny sojusznik
Od początku agresji Rosji na Ukrainę, wspieramy naszego wschodniego sąsiada na wiele sposobów. Polki i Polacy otworzyli swoje serca i drzwi przed osobami, które uciekały z ogarniętego wojną kraju. W działania na szczeblu międzynarodowym od samego początku zaangażował się szef polskiego rządu.
– Dzisiaj Ukraina widzi, że może liczyć na Polskę jako na skutecznego sojusznika. Tego, który po trzech miesiącach bardzo trudnych zabiegów dyplomatycznych, dopiął swego. Dopięliśmy tego, że dzisiaj jesteśmy jako cała Europa przy Ukrainie w jej walce o wolność. To się udało – ogłosił premier.

OSI MIL

23.06.2022 Trzydziesta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Białorusią

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Trzydziesta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Białorusią23.06.2022
Trzydzieści lat temu, 23 czerwca 1992 r. Rzeczpospolita Polska podpisała z Republiką Białorusi Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Dokument był wyrazem woli obu państw budowy bliskich relacji i intensyfikacji współpracy. Obie strony zobowiązały się do kształtowania relacji w duchu wzajemnego szacunku, potwierdziły nienaruszalność granic oraz przywiązanie do praw człowieka, zobowiązały się do umacniania środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, a także do respektowania międzynarodowych zasad, w tym ochrony praw mniejszości narodowych. Mniejszościom narodowym zagwarantowano m.in. swobodę zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości, brak dyskryminacji, prawo do zakładania organizacji i stowarzyszeń, dostęp do informacji i edukacji w języku narodowym. Traktat zapowiadał nowy etap w historii obu suwerennych państw.
Niestety Białoruś po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki skierowała się ku autorytaryzmowi. Nasiliły się represje wobec społeczeństwa, fałszowano kolejne wybory prezydenckie. Słabość polityczna i gospodarcza doprowadziła do uzależnienia Białorusi od Rosji, czego efekty widzimy dziś, kiedy to Mińsk wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, udostępniając swoje terytorium do ataków temu krajowiko.
W ostatnich miesiącach przedstawiciele władz w Mińsku wielokrotnie używali w debacie publicznej agresywnego, nieakceptowalnego języka wobec Polski, przecząc zasadzie dobrosąsiedzkich relacji. Bezprecedensowa redukcja polskiej obecności dyplomatycznej i konsularnej na Białorusi poważnie ograniczyła możliwości kontaktów dwustronnych. Najdotkliwiej ucierpieli Polacy na Białorusi, mimo wszechstronnych gwarancji zapisanych w Traktacie. Liderzy Związku Polaków na Białorusi są przedmiotem prześladowań. Szykanowane są polskie instytucje. Drastycznie ograniczane są możliwości nauczania w języku polskim.
Liczymy, że Białoruś będzie przestrzegać wszystkich zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL

23.06.2022 Wojsko Polskie otrzyma kolejne zestawy Piorun

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Przed chwilą zatwierdziłem umowę w sprawie pozyskania na wyposażenie Wojska Polskiego 3,5 tysiąca pocisków i 600 mechanizmów startowych zestawu przeciwlotniczego Piorun. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed Polską. Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Polskie władze wyciągają wnioski z wojny. Dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne, dlatego wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Przykładem takiego nowoczesnego sprzętu jest właśnie zestaw przeciwlotniczy Piorun” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy na dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.
W czwartek 23 czerwca br. w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej zatwierdził umowę zwiększającą liczbę zamówionych dla Wojska Polskiego przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Pierwsze zestawy trafią na wyposażenie żołnierzy jeszcze w tym roku. Dostawy będą kontynuowane w następnych latach. 
„To produkt polskiej myśli technicznej, to broń produkowana w naszym kraju. To także broń, która została sprawdzona podczas wojny na Ukrainie. Jeszcze przed wybuchem wojny przekazaliśmy Ukraińcom właśnie te zestawy. Okazało się, że były skuteczne, że są skuteczne, a Ukraińcy przy użyciu tych zestawów skutecznie bronią się przed inwazją rosyjską. Dlatego postanowiliśmy aneksować umowę z 2016 roku i zwiększyć wolumen zamówienia zestawów dla Wojska Polskiego. Trafią one do żołnierzy Wojska Polskiego jeszcze w tym roku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wymaga tego sytuacja międzynarodowa i jest to konsekwencja naszych decyzji, rządu Prawa i Sprawiedliwości uzgodnionych ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych panem prezydentem Andrzejem Dudą”
– podkreślił wicepremier.
Zamówienie kolejnych zestawów w fabryce Mesko wpisuje się w konsekwentne wzmacnianie pozycji polskiego przemysłu zbrojeniowego w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Aneksowana umowa podpisana została w grudniu 2016 roku, a termin jej realizacji przypada na 2023 r.
Wicepremier Błaszczak przypomniał, że podstawą dla modernizacji Wojska Polskiego są wydatki na obronność, które są konsekwentnie zwiększane.
„Wydajemy ponad 2% PKB na obronność. W analizach, które dotyczą ubiegłego roku, jesteśmy na trzeciej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest ponad 2,3 % PKB wydanego w roku ubiegłym na obronność. W tym roku, będą to jeszcze większe kwoty, a już od przyszłego roku będzie to przynajmniej 3%. Jeżeli dodamy do tego jeszcze fundusze pochodzące z uruchomionego właśnie funduszu wsparcia sił zbrojnych to wydatki będą jeszcze wyższe.  To jest inwestycja w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz jest inwestycja w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego”
– powiedział.
GALERIA–>> Kolejne Pioruny con Wojsku Polskim
***Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (ppzr) PIORUN przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych RP są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach (VSHORAD).
PIORUN jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia.

OSI MIL

22.06.2022 20 miliardów złotych zasili w tym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

20 miliardów złotych zasili w tym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych22.06.2022
„Misja, którą powierzył mi pan prezydent Andrzej Duda jest misją odpowiedzialną. Misja wicepremiera do spraw bezpieczeństwa niesie z sobą pewne wyzwania związane z inwazją rosyjską na Ukrainie i niewątpliwe trudną sytuacją międzynarodową. Chcę zapewnić państwa, że ​​zrobię wszystko, aby zastąpić godnie w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Również moja misja, jako wicepremiera związania jest z przewodniczeniem Komitetowi Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Sądzę, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na moje doświadczenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sprawowanie urzędu ministra obrony narodowej przez ponad 4 lata” – powiedział podczas spotkania z mediami, wicepremier Mariusz Błaszczak, który 22 czerwca z rąk prezydenta A Dudy odebrał nominację na urząd wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych koordynuje najważniejsze zadania dotyczące wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obronności. W skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych obok wicepremiera, który kieruje jego pracami wchodzą ministrowie: obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.
„Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych ma dość duży dorobek. Zaopiniował i był włączony w pracę nad trzema ustawami. Jedna podstawowa ustawa, która powstała tu w Ministerstwie Obrony Narodowej, to ustawa o obronie Ojczyzny, ale to także ustawa o ochronie ludności i służbie zagranicznej. To jednak nadal pewien etap naszej drogi związanej z przygotowaniem kolejnych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa RP.”
– mówił szef MON.
Wicepremier przedstawił także szczegóły związane z uruchomieniem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny  jest znaczące zwiększenie wydatków na modernizację Sił Zbrojnych RP. Ministro poinformował, że w planie finansowym na 2022 r. planowane wpływy do Funduszu wyniosą prawie 20,5 mld zł, a w przyszłym roku będzie to prawie 49 mld zł. Środki niemal w całości zostaną przeznaczone na modernizację sprzętową Wojska Polskiego.
„Nasze działania skoncentrowane są na rozwoju Wojska Polskiego. Rozwój ten możliwy jest wtedy, gdy mamy fundament finansowy. Diez fundamentos para ustawa o obronie Ojczyny. Mínimo 3% PKB przeznaczymy na obronność w roku przyszłym. W tym roku będzie a 2,4% PKB. Uzgodniliśmy także plan finansowy Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych. W tym roku będzie 20 miliardów złotych, w roku przyszły, 49 miliardów złotych. Mówię o tym, żeby pokazać, że nasz ten wysiłek jest realny”
– podkreślił wicepremier.
W mayo 2022 r. szef resortu obrony narodowej podpisał z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Umowa określa zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu; opracowania i aktualizacji planu finansowego Funduszu; opracowania i aktualizacji prognozy przychodów i wydatków Funduszu dla potrzeb opracowania programu; udzielania finansowania oraz zakresu i terminów sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu. Ustawa o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r. w sposób kompleksowy normuje i opisuje szeroko rozumiane kwestie związane z obronnością. Ponadto, wprowadza również nowe rozwiązania i regulacje w zakresie finansowania sił zbrojnych RP.

Zdjęcia (4)

OSI MIL

22.06.2022 Premier w Raszynie: rozpoczynamy wielki program budowy wielofunkcyjnych hal łukowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Raszynie: rozpoczynamy wielki program budowy wielofunkcyjnych hal łukowych22.06.2022
Z rządowym wsparciem w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powstaną wielofunkcyjne hale łukowe. Dzięki nim, mieszkańcy małych miejscowości zyskają możliwość uprawiania sportu przez cały rok. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 80 millones EUR. Uruchomienie programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji ogłosił premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Szef rządu podkreślił, że budowa hal to wielka szansa dla wielu młodych ludzi, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. W całej Polsce powstanie ok. 1000 takich miejsc.

Sport przez cały rok – w małych miejscowościach powstaną hale łukowe
Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji to szansa dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich na uzyskanie infrastruktury, która pozwoli na uprawianie sportu przez cały rok. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 80 millones EUR
– Rozpoczynamy wielki program budowy hal łukowych, które będą wielofunkcyjne, postawione w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich. Zwłaszcza tam, gdzie nie ma dzisiaj hal z prawdziwego zdarzenia – poinformował w Raszynie premier Mateusz Morawiecki. Hale sportowe to szansa na zachęcenie dzieci i młodzieży do prowadzenia zdrowszego i aktywnego stylu życia.
1000 hal w calym kraju
Dzięki rządowemu dofinansowaniu w całym kraju w nadchodzących latach powstanie ok. 1000 hal. – To będą hale do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa – powiedział szef rządu.
– Już w tym roku wybudujemy kilkadziesiąt takich hal. W kolejnym roku chcemy wybudować ich 500 i w następnym roku kolejne 500. To nowe szanse dla milionów Polaków, dla milionów polskich dzieci. Para zdrowy tryb życia, sukcesy sportowe, pasja, radość i emocje – podkreślił premier.
– Często w mniejszych miejscowościach rodzą się wielkie talenty sportowe: Iga Świątek, Robert Lewandowski czy wcześniej Jakub Błaszczykowski. Zależy nam, aby młodzi ludzie zamieszkujący te miejscowości nie byli wykluczeni z codziennej aktywizacji – dodał minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.
Budowa hal sportowych o lekkiej konstrukcji – główne zasady programu
O dofinansowanie w ramach programu będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 r.
Dofinansowanie w ramach programu może wynieść do 70 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż:
2 mln zł na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry mínimo 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji,
1 mln zł na zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry mínimo 20 m x 40 m.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (6)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL

22.06.2022 Uwaga na fałszywe reklamy z wizerunkiem MF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uwaga na fałszywe reklamy z wizerunkiem MF22.06.2022

Przestrzegamy przed fałszywymi reklamami, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów.
Oszuści zachęcają do wypełnienia ankiety, za co rzekomo można otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe.
Resort finansów nie wysyła do podatników tego typu wiadomości.
W rzeczywistości fałszywe ankiety służą oszustom do wyłudzania danych logowania w bankowości elektronicznej.
Apelujemy o ostrożność.
Przykładowa fałszywa wiadomość:

Grafica: Twitter CSIRT KNF

OSI MIL

21.06.2022 Niskie podatki – dowiedz się więcej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapraszają na cykl stacjonarnych spotkań informacyjnych, które odbędą się we wszystkich województwach.
Trwają również webinary online organizowane we współpracy z PFR Portal.
Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
Tematem spotkań informacyjnych są zmiany w systemie podatkowym wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Spotkania stacjonarne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników. Pracownicy KAS i eksperci ZUS omówią kwestie związane m.in. z obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 proc., likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej czy możliwością odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez niektórych przedsiębiorców. W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.
Terminy i miejsca spotkań
22.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowieul.Grunwaldzka 15, Sala Kolumnowa
23.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcachal. IX Wieków Kielc 3, sala nr 13, budynek A
23.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Izba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wadowicka 10, VII piętro, sala de conferencias
24.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Dios 9.00, Lubuski Urząd Wojewódzki con Gorzowie Wielkopolskimul. Jagiellończyka 8, sala 101;
Dios 17:00, Izba Administracji Skarbowej con Zielonej Górzeul. batorego 18
24.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuPlac Powstańców Warszawy 1
27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opoluul. piastowska 14
27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinieul. Roosevelta 1,2 sala 111, pietro
27.06.2022 r., diosz. 10:00 i dios. 14:00
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstokuul. Mickiewicza 3
27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Dios 9.00, Śląski Urząd Wojewódzki con Katovicachul. Jagiellońska 25,
Dios 17:00, Izba Administracji Skarbowej en Katowicachul. Paderewskiego 32B
28.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Kaczynskiego
28.06.2022 r., diosz. 9:30 en dios. 17:00
Izba Administracji Skarbowej w Łodzial. Kościuszki 83
29.06.2022 r., godz. 9:00 en dios. 17:00
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczyul. Jagiellońska 3
29.06.2022 r., godz. 9:00 en dios. 16:00
Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynieal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 160
29.06.2022 r., godz. 9:30 en dios. 17:00
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniual. Niepodległości 16/18
29.06.2022 r., godz. 10.00 i goz. 15.00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawiePlac Bankowy 3/5
30.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinieul. Spokoina 4
Webinario en línea
Przypominamy, że od 13 czerwca br. odbywają się spotkania online – Niskie podatki, realizowane we współpracy z PFR Portal. Udział w tych spotkaniach możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie pfrportal.pl.
Dostępny armograma na MF KAS.
Więcej informacji o założeniach zmian podatkowych na stronie podatki.gov.pl.

OSI MIL

21.06.2022 Premier spotkał się z polskimi dyplomatami w ramach narady Ambasadorów RP

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier spotkał się z polskimi dyplomatami w ramach narady Ambasadorów RP21.06.2022
Szef polskiego rządu podczas spotkania zarysował kluczowe obszary polityki zagranicznej naszego kraju. Liczne wyzwania, związane z agresywnymi działaniami Rosji, wymagają stanowczych reakcji. Premier podkreślił, że Polska jest zdeterminowana, aby zmieniać rzeczywistość.

Narada Ambasadorów RP to cyklicznie organizowane spotkanie polskich dyplomatów. W tym roku zgromadziła 107 uczestników, w tym 10 Encargados de negocios. Gościem honorowym tegorocznej edycji będzie ministro spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs.
Oprócz nakreślenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej, szef rządu podziękował dyplomatom za dotychczasowe działania: –To wasza aktywność powoduje, że dzisiaj głos Polski jest słyszany i że o Polsce mówi się dobrze we wszystkich językach świata.
Sytuacja międzynarodowa
Od ponad dwóch lat, od rozpoczęcia pandemii koronawirusa, zmagamy się ze zmianami w funkcjonowaniu świata. Wojna na Ukrainie, presja inflacyjna, rosyjski szantaż związany z dostępem do surowców, potencjalna klęska głodu – to wszystko wyzwania, z którymi musi mierzyć się polska dyplomacja.
Szef rządu podkreślił konieczność zdecydowanej reakcji wobec działań Rosji – Polskie stanowisko jest jasne: nie ma dla nas powrotu do business as usual. Nie ma dla nas powrotu do czasu sprzed 24 lutego. Rosja musi się cofnąć.
Polonia embajadorem Ucrania
Stale prowadzimy działania na rzecz naszego wschodniego sąsiada. Jesteśmy głównymi ambasadorami Ukrainy w Unii Europejskiej. Premier podkreślił zaangażowanie i wysiłki polskich dyplomatów także w tym obszarze.
Polska aktywnie działa na arenie międzynarodowej w sprawie nadania Ukrainie jak najszybciej statusu kandydata do Unii Europejskiej. – Jest wysoce prawdopodobne, że Ukraina otrzyma status kraju kandydującego w sposób przyspieszony – poinformował szef polskiego rządu.
rola polskich dyplomatów
Premier podkreślił, jak ważne są działania, których celem jest uświadamianie opinii publicznej i podtrzymywanie solidarności europejskiej.
– Rosja jest przerażona tą współpracą Polski, Ukrainy i Litwy, krajów bałtyckich, tą odbudową pozycji Polski na arenie międzynarodowej – podsumował szef polskiego rządu.
– Nie zmarnujmy tego. Stoimy przed ogromnymi zagrożeniami, ale także przed niebywałymi szansami, które mogą tworzyć pozytywne perspektywy dla Polski na kolejne dziesięciolecia – dodał.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (1)

OSI MIL

21.06.2022 Polska wzmacnia bezpieczeństwo na wschodniej flance OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Żołnierze Wojska Polskiego wypełniają ważną rolę tu na Łotwie. Udowadniają swoją codzienną służbą, że Polska traktuje poważnie swoje zobowiązania sojusznicze, że w ramach NATO stanowimy jedność. Tu na łotewskiej ziemi są żołnierze repezentujący 14 państw, a więc jest to swoisty przykład współpracy i solidarności państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w imię zbiorowego bezpieczeństwa, wolności i pokoju. Bo przecież chcemy żyć w pokoju. Dlatego odstraszamy agresora” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego służącymi na Łotwie.
We wtorek 21 czerwca br. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz szef MON spotkali się w bazie Adazi na Łotwie z żołnierzami służącymi w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej.
Polska swoją obecnością na Łotwie potwierdza sojuszniczą solidarność i determinację w budowaniu wspólnego potencjału obrony i odstraszania.
„Spotykamy się z żołnierzami, którzy służą tu na Łotwie, ale służą za wolność również naszej Ojczyny – Polski. Dlatego, że obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance jest niezwykle ważna w kontekście wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Kreml postanowił pogwałcić wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Postanowił odtworzyć imperium zła. Dziś odżywa na Kremlu ta wola opresji, wola ataku i podporządkowania sobie innych narodów wbrew ich woli. Stanowczo się temu sprzeciwiamy i zrobimy wszystko, żeby imperium zła nie odżyło. Dlatego wspieramy Ukrainę”
– mówił minister.
Minister Błaszczak wręczył również odznaczenia żołnierzom PKW Łotwa oraz spotkał się ze swoim łotewskim odpowiednikiem, Artisem Pabriksem. Przedmiotem rozmów szefów resortów obrony była sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, zbliżający się szczyt NATO w Madrycie oraz współpraca wojskowa Polski i Łotwy.
Szef MON podkreślił, że Wojsko Polskie jest konsekwentnie wzmacniane na podstawie wniosków płynących z wojny na Ukrainie.
„Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, stąd też wzmacniamy Wojsko Polskie. Wzmacniamy je liczebnie i wyposażamy w nowoczesny sprzęt. Już w tym roku na wyposażenie wojska trafią pierwsze baterie systemu PATRIOT, pierwsze jednostki sytemu przeciwlotniczego NAREW. Również drony Bayraktar, które sprawdziły się podczas wojny na Ukrainie. W przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafi artyleria rakietowa, wyrzutnie HIMARS. Stawiamy także na rozwój artylerii produkowanej w naszym kraju. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Przygotowujemy nasze siły zbrojne do tego, żeby odstraszały agresora”
– powiedział.
Minister podziękował wszystkim żołnierzom kontyngentu za dotychczasową służbę.
Zwracając się do polskich żołnierzy, powiedział: „Dziękuję wam za waszą codzienną służbę i życzę wszystkiego dobrego. Chcę, żebyśmy mogli w Polsce spotkać się i wspólnie wzmacniać polskie siły zbrojne w imię wolności i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”.
“Każdy, kto zobaczył Irpień, Borodiankę, Buczę, Mariupol i inne miejsca na Ukrainie wie doskonale, po co dzisiaj na wschodniej flance NATO są wojska sojusznicze, i dlaczego nasi żołnierze pełnią służbę także i w innych krajach, pełniąc służbę dla bezpieczeństwa innych państw, narodów i Sojuszu jako całości. (…) Każdy, kto zostanie na naszej ziemi dostrzeżony jako napastnik, jako ten kto, kto na nią wkroczył i który ją atakuje i który chce ją zająć, zostanie natychmiast wyparty lub zniszczony. Dlatego się to właśnie nie opłaca – tak ma być”
– zaznaczył podczas wizyty w bazie Adazi Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.
Podczas wizyty na Łotwie, Polska delegacja zapaliła znicz i złożyła kwiaty przed pomnikiem „Vienotiba Speks”, który upamiętnia żołnierzy poległych w czasie służby.
***Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma również status państwa kontrybuującego do sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence – eFP). Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie (pododdział pancerny ) to część rozlokowanej na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej Sojuszu pod kanadyjskim dowództwem.
Obecna, IX zmiana PKW Łotwa liczy ok. 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem.
Cała grupa bojowa NATO liczy ponad 1000 żołnierzy, a oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.>>> GALERIA – Spotkanie szefa MON z żołnierzami PKW Łotwa

OSI MIL

21.06.2022 Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wracając z urlopu, zamiast do pracy możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku.
Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić.
Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić.
Kłopotliwe muszelki i azjatyckie medykamenty – w 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES.
Sprawdź, co turyści mają w walizkach – najciekawsze eksponaty zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową.
Muszelka z plaży, oryginalny upominek, regionalna wędlina… Czasem dopiero na granicy, okazuje się, że przewozimy towary, za które grozi nam w Polsce wysoka grzywna, albo od 3 do 5 lat więzienia. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto poznać zarówno polskie prawo celne, jak i przepisy w kraju, do którego wyjeżdżamy.
Strefa Schengen – nie wszystkie towary można swobodnie przewozić
W Holandii kupisz legalnie marihuanę, ale za jej wywóz do większości europejskich krajów możesz trafić za kratki. Poszczególne państwa w strefie Schengen mają odrębne przepisy prawne. Pamiętaj o tym, podróżując po Europie. Różnego rodzaju regulacje dotyczą m.in. przewozu leków, zwłaszcza psychotropowych, na padaczkę, ADHD, a także silnych środków przeciwbólowych. Restrykcyjne przepisy obowiązują np. w Noruega. Wiele substancji, których powszechnie używamy m.in. w Polsce, tam nie kupimy lub musimy mieć na nie receptę. Możemy zabrać ze sobą określoną ilość leków w oryginalnych opakowaniach, ale musimy mieć zaświadczenie lekarskie, żeby udowodnić, że są one przeznaczone na własny użytek. Odpowiednie dokumenty są niezbędne także, gdy przewozimy przedmioty zabytkowe. Więcej o podróżach w strefie Schengen na stronie – granica.gov.pl.
Samochodem możesz przewieźć 10 cygar, statkiem – 50, a kanapkę z serem musisz zjeść przed unijnym szlabanem
Podczas przekraczania granic zewnętrznych UE lub strefy Schengen zwróć uwagę przede wszystkim na wartość przewożonych prezentów i pamiątek oraz ilość tzw. wyrobów akcyzowych (papierosy, alcohol). Wartości te są różne w zależności od środka transportu. W przypadku podróży transportem lądowym, zgłoś wwożone towary o wartości powyżej 300 euro, a gdy dostajesz się na teren UE drogą lotniczą lub morską – powyżej 430 euro. Różne limity dotyczą także wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Na granicy zgłoś także większą ilość gotówki – límite de 10 tys. euro albo odpowiednik w innych walutach.
Pamiętaj, że na teren UE nie możemy przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa, wędlin, nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Dlatego na granicy trzeba wyrzucić je do specjalnego pojemnika. Wyjątkiem może być żywność dla niemowląt i produkty spożywcze, których używasz ze względów zdrowotnych. Żywność pochodzenia niezwierzęcego możesz przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej, ale tylko na własne potrzeby. W przypadku produktów roślinnych do UE możesz wwieźć tylko 5 gatunków owoców: banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Przed podróżą koniecznie sprawdź, jakie przepisy celne obowiązują w kraju, do którego się wybierasz – np. na stronie embajada. Więcej informacji na stronie granica.gov.pl
Przemytnicy „zatrudniają” turystów
W niektórych krajach za przemyt narkotyków grozi nam wiele lat więzienia, a nawet kara śmierci. W dodatku przestępcy próbują wykorzystywać turystów jako swoich pośredników, często zupełnie nieświadomych. Jak się ochronić? Przede wszystkim nie przyjmuj od obcych osób żadnych rzeczy do przewiezienia. Może okazać się, że „leki dla cioci” są narkotykiem lub innym nielegalnym towarem. Pamiętaj też o tym, aby cały czas mieć na oku swój bagaż, żeby nikt nie mógł go podmienić ani niczego do niego nie „podrzucił”. Nie zostawiaj bagażu bez opieki, ponieważ może on zostać uznany za podejrzany. W momencie kiedy takim pakunkiem zainteresują się służby, możesz dostać kolejną pamiątkę z urlopu – mandat.
Kłopotliwe muszelki i azjatyckie medykamenty
KAS w 2021 r. zatrzymała 20,9 tys. okazów CITES – gatunków zagrożonych wyginięciem, które są chronione postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). W tym zatrzymaliśmy: 1572 żywe zwierzęta, a także 18,5 tys. okazów medykamentów medycyny azjatyckiej.
W walizkach turystów można znaleźć skóry ze zwierząt, kość słoniową, koralowce, muszle, ale również różnego rodzaju medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Często wśród przejętych pamiątek są wypchane zwierzęta, takie jak duże koty lub krokodyle. Czasami można znaleźć rzadkie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów, czy też zęby hipopotamów. Kupowanie takich pamiątek z chronionych zwierząt i roślin, to nie tylko przykładanie ręki do ich cierpienia i wymierania całych gatunków. Para również przestępstwo, za które grozi nam wysoka grzywna, kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, oraz utrata okazu.
Chronionych gatunków roślin i zwierząt jest kilkadziesiąt tysięcy i nauczenie się ich jest praktycznie niemożliwe. Przed wyjazdem za granicę sprawdź, na jakie kłopotliwe pamiątki warto zwrócić szczególną uwagę. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie podatki.gov.pl oraz stronach ambasad poszczególnych krajów. Jednak najlepiej będzie, jeśli zrezygnujesz z zakupu przedmiotów wykonanych ze zwierząt.
Dlaczego nie można zabrać ze sobą znalezionych na plaży muszli czy koralowców?
Takie pamiątki są modne. Turyści, nawet jeśli ich nie kupują, często próbują oderwać kawałek rafy. Wyobraźmy sobie, co się dzieje, gdy tak robi tylko co dziesiąty turysta. Poza tym przyzwolenie na przewożenie takich przedmiotów automatycznie stwarza sprzyjające warunki do rozwoju nielegalnego handlu. Weefekcie rafa w Morzu Śródziemnym już teraz jest zdewastowana, a chronione zwierzęta są poławiane, aby pozyskać z nich modne muszle.
Więcej informacji na stronach podatki.gov.pl y granica.gov.pl
Chcesz zobaczyć, co przemycają mniej lub bardziej świadomi turyści – sprawdź naszą prezentację najciekawszych eksponatów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową.

OSI MIL