21.05.2022 Varsovia Premier na Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego: młodzi ludzie są zazwyczaj wrażliwi przede wszystkim na sprawiedliwość

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier na Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego: młodzi ludzie są zazwyczaj wrażliwi przede wszystkim na sprawiedliwość21.05.2022
W Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego, w którym uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Kongres był okazją do umocnienia dialogu pomiędzy młodym pokoleniem a osobami, które mają bezpośredni wpływ na sprawy młodzieży w Polsce. Szef polskiego rządu odpowiadał na pytania młodych ludzi m.in. z obszaru gospodarki, polityki zagranicznej czy społecznej.

Rozwijanie dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami
Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego to miejsce, w którym można poznać osoby zaangażowane w sprawy społeczne oraz działające w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu, którego celem jest rozwijanie dialogu pomiędzy młodym pokoleniem a osobami, które mają bezpośredni wpływ na sprawy młodzieży. Kongres zachęca młodych ludzi do włączania się w aktywność obywatelską i społeczną. Osoby, które w nim uczestniczyły wzięły udział w panelach dyskusyjnych, debatach oraz warsztatach.
Liczne pytania do szefa polskiego rządu
Ważnym punktem spotkania z młodzieżą była możliwość zadawania pytań premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Młodzi ludzie poruszali tematy z różnych obszarów polityki, gospodarki, relacji międzynarodowych, polityki społecznej czy bieżących spraw, które dotykają każdego z nas. Prezes Rady Ministrów odpowiadał na wszystkie pytania. Każdy z uczestników, który zadał pytanie, mógł liczyć na wyczerpującą odpowiedź. Całe nagranie ze spotkania z szefem polskiego rządu dostępne jest na Facebooku.
Unijna strategia na rzecz wymiany poglądów
W ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodych ludzi wprowadzono mechanizm, który umożliwia wymianę poglądów. Strategia ta skupia się na angażowaniu i łączeniu ze sobą młodzieży z politykami. Inicjatywa spotkań skierowana jest do całej młodzieży, również tej mniej zaangażowanej w życie obywatelskie.
– Liczę na to, że pan minister Piotr Mazurek będzie włączał rady młodzieżowe na wielu etapach, tak że będzie głośno o młodych ludziach. Chciałbym usłyszeć ten mocny głos rad młodzieżowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Patronat honorowy objęli Ministro Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek.

Zdjęcia (10)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL

21.05.2022 300 tysięczne Wojsko Polskie – ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, aby rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas pikniku wojskowego.
21 maja w Kraśniku szef MON zainaugurował akcję rekrutacyjną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbywają się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Dodatkowo w całej Polsce wystawiono 70 punktów rekrutacyjnych.
“Wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny to bardzo ważne wydarzenie dla polskich sił zbrojnych. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Te zagrożenia są realne – Rosja zaatakowała Ukrainę, za naszą granicą toczy się wojna ”
– ministro podkreślił.
“Naszym Celem broma a, por wojsko polskie liczyło 300 tys., W tym 250 tys. Żołnierzy zawodowy, orez por jak najwięcej Osób por byłmarszklony. kryzysowej, którzy potrafią posługiwać się bronią – powiedział minister. Dodał, że ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła mechanizm, który umożliwi zrealizowanie tego celu. – Rozpoczynamy nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kampania dziś rozpoczęta będzie trwała. Przygotowaliśmy w tym roku 15 tys. miejsc dla ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. W przyszłym roku będzie ich dużo więcej. Jesteśmy gotowi, by przeszkolić ochotników”
– mówił podczas pikniku szef MON.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera  dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje  mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.
Wojskowe pikniki, które potrwają do godz. 18.00 a przede wszystkim możliwość aplikowania do służby w Wojsku Polskim. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej oraz innych rodzajach służby w wojsku. Na miejscu można porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie.
W trakcie pikniku minister Mariusz Błaszczak wręczył karty powołania ochotnikom, którzy zdecydowali się na służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci już wkrótce rozpoczną prawie miesięczne szkolenie podstawowe w jednej z jednostek wojskowych. Następnie przejdą do szkolenia specjalistycznego, które potrwa do 11 miesięcy. Po ukończeniu dobrowolnej służby będą mogli aplikowania w szeregi WOT, rezerwy aktywnej lub do zawodowej służby wojskowej.
Jak podkreślił szef MON w tym roku przewidzianych jest 15 tysięcy miejsc dla chętnych do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w przyszłym roku na pewno będzie ich więcej. Każdy ochotnik otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł, będzie miał  pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, otrzyma także możliwość rozwoju zawodow.
Podczas trwających pikników zaplanowane zostały liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczyć można sprzęt wojskowy, w tym min. czołgi Leopard, transporte Rosomak, moździerze Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.
Współorganizatorem pikników wojskowych jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które powstało zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny i zastąpiło działające w dotychczasowej formule Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Nowemu centrum podlega 16 oddziałów zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR). Wśród zadań Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji znajdują się m.in. organizacja i koordynacja rekrutacji do służby, planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także koordynacja szkoleń rezerw osobowych sił zbrojnych.
Tego samego dnia w Kraśniku minister uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 43 ochotników.
“To już 40 przysięga wojskowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za dezycję, którą podjęliście. Decyzje o wstąpieniu do WOT. To bardzo ważne. To bardzo ważne dla Polski. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Niedawno miałem okazje obserwować międzynarodowe ćwiczenia z udziałem polskich i amerykańskich żołnierzy, w których uczestniczyli także żołnierze WOT. Był to ważny element budujący zdolności obronne naszej Ojczyzny”
– ministro de mówił.
Żołnierze WOT są „zawsze gotowi zawsze blisko” co udowodnili  m.in. pomagając i wspierając  służbę zdrowia i instytucje, które potrzebowały pomocy w czasie trwającej pandemii SARS-CoV-2. Od wielu miesięcy wspierają wojska operacyjne i Straż Graniczną w ochronie granicy polsko-białoruskiej, a także udzielają pomocy uchodźcom wojennym  z Ukrainy.
Ministro podkreślił, że osoby wstępujące do WOT doskonale znają swoje regiony, swoje miejsca skąd pochodzą. Niosą tez przesłanie, że warto wstępować do Wojska Polskiego mówił podczas przysięgi minister.
“Ddziś rozpoczynamy kampanie dot. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Robimy to wszystko dlatego, aby Polska była bezpieczna. Wojsko Polskie jest i będzie jeszcze silniejsze i liczniejsze”
– mówił podczas uroczystości szef MON.
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora sformowana została w 2016 roku. Terytorialsi z 2 Brygady udowodnili swoją niezawodność m.in. w czasie likwidacji skutków nawałnic, które nawiedziły kilka gmin Lubelszczyzny w 2019 roku. 2 Lubelska Brygada OT brała udział w akcjach poszukiwawczych, mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Żołnierze tej brygady biorą regularnie udział w ćwiczeniach z wojskami operacyjnymi zarówno o charakterze krajowym, jak i sojuszniczym.

OSI MIL

21.05.2022 Ministro Zbigniew Rau zainauguruje Drugie Spotkanie Przygotowawcze 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau zainauguruje Drugie Spotkanie Przygotowawcze 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego OBWE21.05.2022
W dniach 23 – 24 maya w Łodzi odbędzie się Drugie Spotkanie Przygotowawcze 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym tematem Forum będzie „Promowanie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE poprzez trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19”. W otwarciu weźmie udział ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid.

To drugie spotkanie organizowane w ramach Forum Ekonomiczno-Środowiskowego będącego najważniejszym wydarzeniem II wymiaru bezpieczeństwa realizowanego w zakresie OBWE, której w tym roku przewodniczy Polska. Wydarzenie skupi się na działaniach mających na celu promowanie ekologicznej odbudowy gospodarek i wzrostu we wszystkich Państwach uczestniczących OBWE.
Foro Ekonomiczno-Środowiskowe umożliwia dialog polityczny między 57 państwami uczestniczącymi OBWE w kluczowych kwestiach gospodarczych i środowiskowych związanych z bezpieczeństwem.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL

20.05.2022 Komunikat po 132. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat po 132. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy20.05.2022
W dniu 20.05.2021 odbyła się w Turynie 132. sesja Komitetu Ministrów Rady Europy. Konferencja była zwieńczeniem półrocznego przewodnictwa Włoch. Gościem specjalnym spotkania był minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kułeba, który uczestniczył zdalnie w dyskusji. Podziękował on za wsparcie udzielane Ukrainie przez Radę Europy i poprosił o dalsze jego utrzymanie. Ministrowie silnie podkreślili konieczność rozliczenia winnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

Na czele polskiej delegacji stał wiceminister Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ. W swoim wystąpieniu podczas sesji położył on szczególny nacisk na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wskazał na pomoc udzielaną przez Polskę ponad 3 milionom ukraińskich uchodźców. Z uznaniem odniósł się do zaangażowania organów Rady Europy oraz wsparcia udzielanego przez Organizację na rzecz Ukrainy. Wiceminister Wawrzyk podkreślił ponadto potrzebę utrzymania zainteresowania Rady Europy sytuacją na Białorusi wobec wciąż pogarszającej się sytuacji białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.
Kwestia pomocy dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji była głównym tematem obrad Komitetu Ministrów, który przyjął plan działania w tej sprawie. Sekretarz Generalna RE Marija Pejčinović Burić zaznaczyła, że ​​bestialskie rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie potwierdzają słuszność decyzji Rady Europy z 16 marca br. o wykluczeniu Rosji z Organizacji. W trakcie debaty szeroko podkreślano, że przywrócenie pokoju i pomoc w odbudowie Ukrainy stanowić będą najważniejsze wyzwania dla Rady Europy w najbliższym czasie.
Na zakończenie konferencji przewodnictwo Komitetu Ministrów RE od Włoch przejęła Irlandia.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

20.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Polska i Portugalia za jednością w UE i NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pomoc dla Ukrainy oraz przygotowania do planowanego szczytu NATO w Madrycie – to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem portugalskiego rządu Antonio Costą. Política omówili także kwestie europejskie, w tym energetyki i bezpieczeństwa międzynarodowego. Polski premier podkreślił, ze razem musimy budować wzmocnioną flankę Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Konieczność jedności w ramach UE i NATO
Aby rosyjskie wojska szybko opuściły Ukrainę, potrzebne jest zachowanie jedności w ramach UE i NATO. „Polska i Portugalia pracują ręka w rękę, aby tę jedność utrzymać” – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie ma powrotu do stanu sprzed 24 lutego. „Polska i Portugalia są zdania, że ​​musimy raz na zawsze uniezależnić się od rosyjskich węglowodorów, a najlepiej jak najszybciej przesunąć się w kierunku energetyki nowoczesnej, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki – wodorowe i odnawialne” – powiedział szef rządu.
Do osłabienia Kremla potrzebne jest także przyjęcie szóstego pakietu sankcji na Rosję. „Europa nie może zatrzymać się w pół drogi, tak jak nie można mieć w połowie pokoju. Bezpieczeństwo i pokój są niepodzielne” – zaznaczył premier. „Musimy zapewnić z powrotem bezpieczeństwo w UE, a także na Ukrainie. Dlatego musimy iść dalej w zakresie sankcji, zwłaszcza jeśli chodzi o węglowodory” – wyjaśnił.
Pomoc de Ucrania
Szef polskiego rządu wskazał na konieczność wzmacniania Ukrainy od strony wojskowej, ekonomicznej i humanitarnej. Podkreślił, że pomagając Ukrainie, realizujemy wspólne marzenie o zjednoczonym kontynencie – od Lizbony do Kijowa.
Ważne są także specjalne rozwiązania dla Ukrainy i przyspieszona ścieżka wejścia tego kraju do UE. „Jeśli niektóre kraje UE będą protestowały, to chcemy wypracować razem z Portugalią odpowiedni pakiet, który będzie atrakcyjny dla Ukrainy i pokaże, że miejsce Ukrainy jest we Wspólnocie” – zaznaczył premier. „Naszym obowiązkiem jest dać Ukrainie nadzieję na odbudowę kraju, po jak najszybciej zakończonej wojnie” – dodał.
Rozszerzenie de la OTAN
Przemierzy Polski i Portugalii rozmawiali także o przygotowaniach do planowanego na czerwiec szczytu NATO w Madrycie. Polska opowiada się za rozszerzeniem Sojuszu o Szwecję i Finlandię. Wyraża też zgodę na przyjęcie tych państw w możliwe szybkim terminie.
„Pogróżki, które płyną ze strony Kremla w kierunku Finlandii i Szwecji są niedopuszczalne” – oświadczył szef polskiego rządu. „Całe NATO i UE stoi murem za Finlandią i Szwecją. Uważamy, że jest to suwerenna decyzja państw i będziemy bardzo się cieszyli, jeżeli Finlandia i Szwecja przystąpią szybko do NATO” – podkreślił premier.

OSI MIL

20.05.2022 KPRM Premier rozmawiał z prezesem Meta o walce z dezinformacją

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier rozmawiał z prezesem Meta o walce z dezinformacją20.05.2022
Funkcjonowanie plataforma społecznościowych we współczesnym świecie oraz ich rosnąca rola w upowszechnianiu informacji były tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i Nicka Clegga, prezesa w koncernie Meta. Zagadnienia te nabierają szczególnej wagi w obliczu rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy. Walka z dezinformacją i rozpowszechnianie szkodliwych treści staje się priorytetem.

Walka z dezinformacją
Spotkanie było okazją do omówienia dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz walki z dezinformacją i rozpowszechnianiem szkodliwych treści oraz oceny ich skuteczności. Rozmówcy poruszyli kwestie wzmocnienia współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które sprawdzają wiarygodność informacji na całym świecie, a także z krajowymi władzami publicznymi.
W dobie trwającej wojny informacyjnej zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji, osobom korzystającym z usług sieci społecznościowych, stanowi wyzwanie zarówno dla dostarczycieli tych usług, jak i dla władz publicznych.
Apel do przedstawicieli firm cyfrowych
Państwa w Unii Europejskiej mają świadomość, że platformy takie jak Facebook mogą zwiększyć swój wysiłek w zakresie walki z dezinformacją. W marzo 2022 r. ministrowie UE, odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną, wystosowali wspólny apel do przedstawicieli firm cyfrowych – w szczególności dużych platform internetowych –  o podjęcie dodatkowych działań skierowanych na przeciwdrosyziajski.
Nowe technologie mogą odegrać także bardzo pozytywną  rolę w zmniejszaniu skutków kryzysu uchodźczego poprzez wspieranie organizacji obywatelskich oraz usprawnianie dostarczania pomocy humanitarnej.
Metaplataformas
Amerykański konglomerat technologiczny z siedzibą w Kalifornii. Założony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga wraz z Eduardem Saverinem, Andrew McCollumem, Dustinem Moskovitzem y Chrisen Hughesen pierwotnie TheFacebook.com, późniejszy Facebook.
Przedsiębiorstwo jest zaliczane do tzw. wielkiej piątki przedsiębiorstw informatycznych razem z Google, Apple, Amazon y Microsoft.

Zdjęcia (4)

OSI MIL

20.05.2022 Samorządy ze wsparciem finansowym z Funduszu Pomocy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Samorządy ze wsparciem finansowym z Funduszu Pomocy20.05.2022

JST ze wsparciem finansowym w łącznej wysokości prawie 177,5 mln zł.
Przekazane przez ministra finansów środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
Ministro finansów przekazał na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dodatkowe środki w wysokości prawie 177,5 mln zł.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji w kwietniu br. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Środki z Funduszu Pomocy zostały przekazane hacer:
gmin w łącznej wysokości 157,2 millones de zł.;
województw w łącznej wysokości 0,94 mln zł.
powiatów w wysokości 19,3 millones zł.

OSI MIL

Current obstacles must be viewed as challenges

Source: President of Estonia

President Alar Karis welcomed the participants of Latitude59 international technology conference, noting that current obstacles must be viewed as challenges. “I know you see opportunities where others see risks,” said the head of state in his address to the representatives of the IT sector and start-ups.
“We should look for ways of using knowledge of digital technologies to solve the current acute crisis, how our technologies can enhance the defence of Europe, or optimise energy consumption and production,” President Karis outlined the tasks ahead. For instance, we should explore how to use technology to reduce our dependence on foreign commodities.
“Estonia is a small country, but the start-up sector is making us bigger. This is our opportunity and I believe we have done it well,” said President Karis. He added that due to the scarcity of talent, start-ups have the opportunity to involve people from all over the world. The head of state also expressed hope that there would always be a shortage of labour in the tech sector in a good sense, as the lack of highly educated professionals should motivate today’s graduates to study and develop themselves in order to become successful in their lives.
According to the Estonian president, the IT and start-up sector have contributed around a quarter of the economic progress of the last five years in Estonia, even though its share in the economy was just over 5% five years ago. President Karis noted that as the share of the digital sector grows, the average company and job are starting to look increasingly more like a job in the IT industry. The sector challenges cemented thinking, disrupts old business models and introduces innovation where it seems impossible.
The head of state also emphasised the wider socio-economic impact of the start-up sector. “The start-up mindset and digitalisation could benefit many fields of society,” noted President Karis. He observed that besides putting Estonia on the global map, the expansion of the tech sector has transformed Tallinn and many other Estonian cities in the previous ten years. “We have seen the development of former industrial areas into nice neighbourhoods, we see people from all around the world living and working here,” said President Karis. “High-tech companies that attract professionals have made Estonia more open and increased the value of education in the business economy.”
Looking back on the pandemic period, the head of state remarked that the digital economy is rearranging many fields. President Karis also noted that the choices of the education system were expanded and remote work became a standard in many companies after digital solutions had proven to be reliable and convenient during the Covid period.

MIL OSI

19.05.2022 Sekretarz Stanu Szynkowski vel Sęk uczestniczył w obchodach 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sekretarz Stanu Szynkowski vel Sęk uczestniczył w obchodach 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino19.05.2022
W dniu 18 maja br. delegacja polska pod przewodnictwem Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego z udziałem Szymona Szynkowskiego vel Sęka, wiceministra spraw zagranicznych, Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Małgorzaty Gosieckiej, wicemarszałek Sejmu oraz Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji i nauki uczciła pamięć poległych żołnierzy polskich w bitwie pod Monte Cassino. W uroczystościach oficjalnych współorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uczestniczyli weterani 2 Korpusu Armii Generała Władysława Andersa, a także córka generała, embajador Polski we Włoszech pani Anna Maria Anders.

Bitwa pod Monte Cassino to jedno z najbardziej znanych starć z udziałem polskich żołnierzy w II wojnie światowej. W czasie tej bitwy oddało życie ponad 1000 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Mimo upływu lat pozostają oni w pamięci pokoleń Polaków, także tych żyjących poza granicami Polski. W historii na trwałe zapisało się także nazwisko dowódcy 2 Korpusu – generała Władysława Andersa, który po śmierci w 1970 roku został pochowany wśród swoich żołnierzy właśnie pod Monte Cassino.
78. rocznica bitwy stanowi ważny punkt pośród wydarzeń roku 2022, obchodzonego jako Rok Trzech Generałów w związku z jubileuszem 130. urodzin Władysława Andersa, Stanisława Sosabowskiego i Stanisława Maczka. Wszyscy trzej to wybitni dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, których zwycięski szlak z czasów II wojny światowej zapisał się na trwałe w annałach historii Polski. Uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę pod Monte Cassino to także hołd oddanym żołnierzom polskim poległym na wszystkich frontach II wojny światowej.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (6)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL

19.05.2022 Premier: zrobimy wszystko, aby pomóc rolnikom w tych trudnych czasach – tak, aby polska wieś była wsią sukcesu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier: zrobimy wszystko, aby pomóc rolnikom w tych trudnych czasach – tak, aby polska wieś była wsią sukcesu19.05.2022
Wspieramy polskich rolników, gdy tego potrzebują. Udowadniamy to w trudnych momentach, takich jak susze czy pandemia COVID-19. Również teraz, gdy świat zmaga się z inflacją, a za naszą wschodnią granicą trwa wojna, wychodzimy z korzystnymi rozwiązaniami dla polskiej wsi. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty do nawozów. Skorzystają z tego wszyscy Polacy, którzy zapłacą mniej za żywność. To jednak niejedyna pozytywna zmiana w ostatnim czasie. Wprowadziliśmy wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, wprowadzamy zmiany w emeryturach rolniczych, a także realizujemy dopłaty powyżej średniej unijnej dla polskich rolników. O działaniach rządu, skierowanych do gospodarstw rolnych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził gospodarstwo w powiecie wyszkowskim. Podczas wizyty podkreślił, że rząd zrobi wszystko, aby pomóc rolnikom tak, aby polska wieś była wsią sukcesu.

Wspieramy polskich rolników
Polscy rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa, gdy tego potrzebują. Udowadniamy to w trudnych momentach, takich jak susze czy pandemia COVID-19. – Wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów i klęsk. Kiedy w 2018 r. rolników dotknęła susza, wypłaciliśmy w 2019 r. 2,5 mld EUR Para pięć razy więcej niż nasi poprzednicy przy porównywalnej suszy. W 2019 r. niestety znowu klęska suszy i znowu podobna wypłata w 2020 r. – primer ministro poinformował. Pandemia COVID-19 również miała negatywny wpływ na sytuację na polskiej wsi. – Potem COVID-19, więc zrobiliśmy Tarczę Antykryzysową, żeby ratować miejsca pracy – także miejsca pracy na wsi. Uratowaliśmy ich 5 millones. Doceniają to dziś międzynarodowe instytucje finansowe i Komisja Europejska – dodał premier.
Pomoc dla polskiej wsi w dobie putinflacji
Obecnie wszyscy zmagamy się ze wzrostem cen, czyli tzw. putinflacją. Broma para spowodowane brutalną agresją Rosji na Ukrainę, a także wysokimi cenami surowców. – Mamy do czynienia ze straszną wojną na Ukrainie. Ona też wpływa na zjawiska i zdarzenia gospodarcze. Mamy do czynienia z wzrostem cen paliw – to przekłada się na koszty produkcji. Mamy wzrost cen nawozów, bo są wysokie ceny gazu – powiedział premier. Za każdym razem, gdy sytuacja tego wymaga, rząd wspiera gospodarstwa rolne. Nie chowamy głowy w piasek i wychodzimy naprzeciw trudnym sytuacjom. Wprowadziliśmy m.in. natychmiastową obniżkę podatku VAT na nawozy – nie czekaliśmy na ostateczną zgodę Komisji Europejskiej. Oprócz tego m.in.:
wprowadzamy dopłaty do nawozów,
wprowadzamy dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw,
wprowadzamy wyższe dopłaty do paliwa rolniczego,
wprowadzamy zmiany w emeryturach rolniczych,
obniżyliśmy VAT na paliwo z 23 proc. hacer 8 procesos,
udostępniamy rolnikom bezpłatne targowiska na terenach miast i miasteczek,
uwolniliśmy rolniczy handel detaliczny.
Dopłaty do nawozów rolniczych – skorzystają wszyscy Polacy
Dopłaty do nawozów dla rolników, to jeden z elementów Tarczy Antyputinowskiej. Na tym rozwiązaniu skorzystają nie tylko rolnicy. Jest ono korzystne dla wszystkich Polaków, którzy zapłacą mniej za żywność. Środki na ten cel pochodzą z budżetu krajowego. W ramach tego programu, pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Rozwiązanie jest skierowane do rolników, którzy:
prowadzą działalność w Polsce,
odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, co jest spowodowane obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.
Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, rolnicy, którzy spełniają wymagania będą otrzymają pomoc w wysokości:
hacer 500 zł na 1 hektar gruntów rolnych,
hacer 250 zł na 1 hektar użytków zielonych i pastwisk.
Wydłużyliśmy termin na składanie wniosków do 31 maja 2022 r. Dotyczy to nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe, które zawiera magnez.
Dopłaty powyżej śreniej unijnej dla polskich rolników
Płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej obejmą nawet 97 proc. gospodarstw. Już od tego roku rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową płatność – tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową, w ramach systemu dopłat bezpośrednich. – Wdrażamy nasze wyrównujące wypłaty – także z budżetu państwa. Dzięki nim, dzięki wszystkim środkom, dla ponad 90 proc. gospodarstw – już w tym roku – dopłaty będą równe lub nawet nieco wyższe niż średnia w Unii Europejskiej – zauważył premier.Płatność służy realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi. Mogą z niej skorzystać:
julio de 2022 r. gospodarstwa hacer 30 ha,
desde 2023 r. gospodarstwa hacer 50 ha.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (7)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL