04.07.2022 Wernisaz wystawy pt. Profanum w Galerii u Dyplomatów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniu 1 lipca 2022 r. w Galerii u Dyplomatów w gmachu MSZ przy al. Szucha 21 odbył się wernisaż wystawy autorstwa ukraińskiej artystki pani Ireny Lawruszko pt. Profanum, którą będzie można oglądać do jesieni br. w korytarzach Protokołu Dyplomatycznego. Wystawę zorganizowano we współpracy MSZ z Fundacją im. M. Kazany.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezes Fundacji im. M. Kazany y Barbara Kazana, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie. Część oficjalną ceremonii otwarcia wystawy podsumował krótki recital ukraińskich artystek, Olhi Pylypiv i Diany Kozaczok na bandurze i gitarze. Obie młode artystki przerwały swoje studia muzyczne w Ukrainie zmuszone do ucieczki przed wojną do Polski, gdzie znalazły pomoc i możliwość kontynuacji nauki i ekspresji artystycznej.
Cykl grafik,,Profanum” ukazuje zdewastowane obiekty, objęte wspólnym wyrazem destrukcyjnych emocji. Brak światła, koloru i przewaga czerni, tworzą obraz przesłania przeciw wojnie. W swojej twórczości autorka inspiruje się obrazami starej, zniszczonej architektury. W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie, ruiny stały się dla niej symbolem destrukcyjnych działań człowieka.
W trakcie swojego wystąpienia dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Rafał Wolski podkreślił pomoc, jaką Polacy otaczają obywateli Ukrainy w trakcie wojny. „Jestem dumny, że mój kraj i Polacy otworzyli przed Ukraińcami nie tylko swoje drzwi, ale też serca. Przez wydarzenia takie jak dzisiejszy wernisaż chcemy dać przebywającym w Polsce ukraińskim twórcom okazję, by wykazali światu, że Ukraina żyje, a jej naród ma swój głos i tożsamośćklu” – skon.
Encargado de Negocios a.i. ambasady Ukrainy w Warszawie Oleh Kuts podziękował Polsce za odgrywanie roli niekwestionowanego lidera pomocy Ukrainie i wyraził przekonanie, że wojna zakończy się wkrótce zwycięstwem Ukrainy.
Fundacja imienia Mariusza Kazany powstała 29 września 2010 roku, po tragicznej śmierci Mariusza Kazany w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.). Mariusz Kazana był Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomatą i miłośnikiem sztuki, autorem wielu projektów promujących polską kulturę i sztukę. Fundacja podtrzymuje pamięć o Mariuszu Kazanie, kontynuując projekty, których nie zdążył zrealizować. Misją Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzowanie kultury i sztuki w kraju oraz za granicą i umacnianie międzynarodowej wymiany artystycznej. Projekty Fundacji zrealizowane we współpracy z MSZ dotarły m.in. do Chin, Belgii, Libanu, Irlandii, Włoch, Czech, Słowacji, Brazylii, Bułgarii, Serbii, Stanaów Zjednoczonych i na Cypr.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

OSI MIL