04.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z liderką opozycji białoruskiej Swiatłaną Cichanouską

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z liderką opozycji białoruskiej Swiatłaną Cichanouską04.07.2022
Szef polskiego rządu spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Głównymi tematami rozmów były – sytuacja na Białorusi, wsparcie białoruskich władz udzielane Rosji w konflikcie z Ukrainą, działalność białoruskiej opozycji demokratycznej oraz wspieranie społeczeństwa obywatelski.

Opór białoruskiej opozycji wobec rosyjskiej agresji w Ucrania
Białoruska opozycja prezentuje zdecydowaną i antywojenną postawę wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Część Białorusinów aktywnie włączyła się w walkę po stronie Ukrainy – utrudniając przemieszczanie się wojskom rosyjskim na terenie Białorusi.
W maju otwarto Przedstawicielstwo Biura Swiatłany Cichanouskiej w Kijowie. Ma ono służyć m.in. rozwiązaniu problemów diaspory białoruskiej na terenie Ukrainy oraz budowie zaufania białorusko-ukraińskiego.
Agresywna retoryka reżimu Białorusi wobec Polski
Jesteśmy zaniepokojeni rozwojem sytuacji na Białorusi – postępującą militaryzacją oraz zagrożeniem włączenia się białoruskiej armii w wojnę. Reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi agresywną retorykę przeciwko Polsce oraz kontynuuje represje wobec swoich obywateli.
Wspieramy białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Aktywnie angażujemy się w koordynację międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej na rzecz Białorusinów. Ewentualny dialog z władzami w Mińsku jest uzależniony od uwolnienia więźniów politycznych oraz przeprowadzenia reform politycznych z udziałem demokratycznej opozycji.
Wcześniejsze spotkanie z białoruską liderką opozycji
Nos wrześniu 2020 r. – przy okazji przekazania kluczy do nowej siedziby Białoruskiego Domu w Warszawie – szef polskiego rządu spotkał się z Swiatłaną Cichanouską oraz z diasporą białoruską. Głównym tematem tamtejszych rozmów premiera z liderką białoruskiej opozycji była również sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas rozmów premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska wspiera naród białoruski, szanując jednocześnie niezależność Białorusi.

Zdjęcia (3)

OSI MIL