04.07.2022 Ministro Rau wziął udział w 29. Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau wziął udział w 29. Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE04.07.2022
– Świat znajduje się w jednym z decydujących momentów swojej historii. Bardziej niż kiedykolwiek parlamentarzyści stają w obliczu niepewności co do przyszłości, która będzie definiowana albo przez naszą zdolność do kierowania się uniwersalnymi zasadami, albo przez kaprysy potężniejszych sił minister Rauwied. Szef polskiej dyplomacji, jako Przewodniczący OBWE, otworzył dyskusję w trakcie dorocznego Zgromadzenia Parlamentarnego w Birmingham.

Ministro Rau podczas wizyty w Birmingham spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Margaretą Cederfelt oraz polskimi parlamentarzystami. W rozmowie potwierdził, że współpraca parlamentarna jest istotnym elementem działalności organizacji, a jej aktywność związana z promowaniem dialogu, wzmacnianiem multilateralizmu ma obecnie znaczenie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Urzędujący Przewodniczący OBWE zaznaczył, że wsparcie i solidarność z Ukrainą ma znaczenie dla utrzymania długotrwałej stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. – Mam nadzieję, że cała społeczność OBWE wyciągnie niezbędne wnioski i podejmie niezbędne działania na rzecz wzmocnienia naszych fundamentalnych wartości. Naszym drogowskazem jest prawo międzynarodowe zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, odzwierciedlone w Akcie Końcowym z Helsinek i Paryskiej Karcie Nowej Europy – dodał.
Głównym zadaniem powstałego w 1992 Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego na rzecz realizacji celów organizacji, umacniania bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-gospodarczo. Członkami Zgromadzenia jest 323 parlamentarzystów z 57 państw uczestniczących. Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE liczy 8 przedstawicieli i 8 zastępców przedstawicieli, w tym po 6 posłów i 2 senatorów.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Sebastián Indra / MSZ

Zdjęcia (5)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia