24.06.2022 Zakończenie Narady Ambasadorów 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezprecedensowe i wielowymiarowe wyzwania wynikające z ataku Rosji na Ukrainę oraz pandemii COVID-19, konsekwencje dla ładu międzynarodowego oraz wnioski jakie polska dyplomacja musi wyciągn Ambasąć z tych kryzysów, były motyimradyroczwodnejw nadyroczador.
Narada, która trwała od 20 do 24 czerwca 2022 r., jest cyklicznym, corocznym spotkaniem polskich dyplomatów. W tym roku zgromadziła ponad stu uczestników – embajadorów, chargés d’affaires i stałych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych. Gościem honorowym tegorocznej edycji był Minister Spraw Zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs, który przyjął zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua do podzielenia się z polskimi ambasadorami łotewskim spojrzeniem na kluczowe aspekty sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wojny na Ukrainie.
Uczestnicy narady złożyli wizyty u Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz u Premiera Mateusza Morawieckiego. Przedmiotem rozmów były takie kwestie jak rola polskiej dyplomacji, priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz aktualne wyzwania wynikające z bieżącej sytuacji międzynarodowej.
Otwierając Naradę Ambasadorów 2022, minister Zbigniew Rau podkreślił, że absolutnym priorytetem Polski jest niepodległa, w pełni suwerenna Ukraina, której społeczeństwo samodzielnie dokonuje wyborów politycznych, społecznych i gospodarczych. – „Państwa w ich wzajemnych stosunkach powinny powstrzymać się od groźby lub użycia siły przeciw integralności lub niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa” – powiedział ministro Rau. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w ostatnich miesiącach pokoju przed atakiem Rosji na Ukrainę „przestrzegaliśmy przed wojną, potępialiśmy ja jako środek osiągania politycznych celów,  mobilizowaliśmy opinię publiczną i polityczną aby zniechęcić Rosję do agresji”. Jak zauważył ministro Rau, Polska wzmocniła swoją wiarygodność po wybuchu działań wojennych na pełną skalę. To właśnie Polska i Polacy udzielili Ukrainie, i ukraińskim uchodźcom pomocy o bezprecedensowej skali i charakterze. Jednocześnie Polska budowała koalicję chętnych na rzecz dozbrojenia Ukrainy oraz przyznania jej statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.
Podczas spotkania ambasadorów RP z Premierem podkreślono, jak ważne są działania, których celem jest uświadamianie opinii publicznej i podtrzymywanie solidarności europejskiej.
Spotkanie polskich ambasadorów z Marszałek Sejmu RP dotyczyło aspektów dyplomacji parlamentarnej, w tym kwestii migracyjnych i pomocy uchodźcom z Ukrainy.
W cyklu spotkań w ramach obrad plenarnych podjęte zostały tematy z agendy politycznej w takich obszarach jak  bezpieczeństwo, Unia Europejska, polityka informacyjna, współpraca gospodarcza, humanitarna i rozwojowa, wyzwania konsularne oraz dyplomacja publiczna i polonijna Ponadto, omawiano sprawy dotyczące dalszego rozwoju i profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Uczestnicy narady podzielili się doświadczeniami funkcjonowania w poszczególnych krajach i organizacjach międzynarodowych, a także omówili kwestie mające kluczowe znaczenie dla polskiej racji stanu. W dyskusjach panelowych udział wzięli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Podczas paneli, uczestnicy zaprezentowali doświadczenie, przykłady i opinie istotne dla polskiej dyplomacji w najbliższych miesiącach. Niezwykle istotnym punktem obrad Narady Ambasadorów RP była współpraca i synergia pomiędzy wymiarem dyplomatycznym a militarnym w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej. Kwestia ta była głównym tematem wystąpienia gen. Rajmunda T. Andrzejczaka, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Dla podkreślenia znaczenia polskiego wsparcia dla naszych ukraińskich przyjaciół, w przedostatnim dniu narady odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, uroczysty koncert solidarności polsko-ukraińskiej w wykonaniu artystów Polskiejski Opery. W swoim wystąpieniu otwierającym to wydarzenie, Szef Służby Zagranicznej wskazał, że w ten sposób polska dyplomacja honoruje przyjaźń pomiędzy naszymi narodami. Zaznaczył również, że „Polska już od 2014 roku działała na rzecz wsparcia wszelkich inicjatyw politycznych, wojskowych, rozwojowych i wzmacniających Ukrainę”, a „po wybuchu działań militarnych na pełną skalę w 2022 roku Polska wypracowała szereg systemowych rozwiązań, aby obywatele Ukrainy mogli czuć się bezpiecznie i dobrze funkcjonować w naszym kraju”.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ
Foto: Sebastián Indra / MSZ

OSI MIL