24.06.2022 Ministro Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie24.06.2022
Ministro Spraw Zagranicznych spotkał się z przedstawicielami państw uczestniczących w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie, wieńczącym polskie przewodnictwo w GDJ. Polska jest stale zaangażowana w nieproliferację, rozbrojenie i kontrolę eksportu, w ramach których GDJ odgrywa szczególnie istotną rolę – jej Wytyczne zapewniają bowiem skuteczną kontrolę transferów technologii i materiałów jądrowych oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania.

Tegoroczne spotkanie przypada w trzydziestą rocznicę pierwszego posiedzenia GDJ, które odbyło się również w Warszawie w kwietniu 1992 roku. Wówczas państwa uczestniczące w Grupie uzgodniły Wytyczne dotyczące transferów sprzętu, materiałów i technologii podwójnego zastosowania związanych z energią jądrową, oraz wykaz produktów podwójnego zastosowania, co dało podwaliny pod powstanie Grupy Dostawców Jądrowych w jej dzisiejszym kształcie.
Grupa Dostawców Jądrowych (ang. Grupo de proveedores nucleares) powstała w 1974 roku jako reżim kontroli eksportu materiałów i technologii jądrowych oraz dóbr i technologii podwójnego zastosowania. GDJ działa na zasadzie nieformalnego porozumienia państw uczestniczących, oferujących wsparcie kontroli eksportu jądrowego w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej lub jej komponentów. Obecnie Grupa skupia 48 państw (Polska jest członkiem od 1978 roku), status obserwatora mają Komisja Europejska oraz Komitet Zanggera.
Polska objęła roczne przewodnictwo w GDJ w czerwcu 2021 roku. Działania polskiego przewodnictwa pierwotnie koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji prac Grupy w warunkach pandemii COVID-19 oraz na prowadzeniu spotkań promujących działalność Grupy (outreach) wśród państw nieuczestniczących w GDJ. Polskie przewodnictwo dążyło do zagwarantowania kontynuacji technicznych prac GDJ w poczuciu odpowiedzialności za szczególnie wrażliwą tematykę prac GDJ i jej roli w globalnej architekturze nieproliferacji broni masowego rażenia.
Odbywające się w Warszawie posiedzenie plenarne kończy okres rocznego przewodnictwa Polski. Kolejne przewodnictwo w reżimie (2022-2023) obejmuje Argentina. Ministro Zbigniew Rau pogratulował Ambasadorowi Gustavo Eduardo Ainchilowi ​​objecia funkcji przewodniczącego w kolejnej kadencji.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

OSI MIL