24.06.2022 Ministro Zbigniew Rau otworzył posiedzenie plenarne Grupy Dostawców Jądrowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau otworzył posiedzenie plenarne Grupy Dostawców Jądrowych24.06.2022
Ministro Spraw Zagranicznych spotkał się z przedstawicielami państw uczestniczących w posiedzeniu plenarnym Grupy Dostawców Jądrowych w Warszawie, wieńczącym polskie przewodnictwo w GDJ. Wskazał na stałe zaangażowanie Polski w nieproliferację, rozbrojenie i kontrolę eksportu, w ramach których GDJ odgrywa szczególnie istotną rolę – jej wytyczne zapewniają bowiem skuteczną kontrolę transferów technologii i materiałów jądrowych oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania.

Ministro podkreślił, że tegoroczne spotkanie odbywa się w trzydziestą rocznicę pierwszego posiedzenia GDJ, które odbyło się również w Warszawie w kwietniu 1992 roku. Wówczas państwa uczestniczące w Grupie uzgodniły Wytyczne dotyczące transferów sprzętu, materiałów i technologii podwójnego zastosowania związanych z energią jądrową, oraz wykaz produktów podwójnego zastosowania, co dało podwaliny pod powstanie Grupy Dostawców Jądrowych w jej dzisiejszym kształcie.
Szef polskiej dyplomacji  podkreślił, że ostatnie wydarzenia, naznaczone rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę, mają negatywny wpływ na światową architekturę bezpieczeństwa, w tym na realizację Wytycznych Grupy. Stanowisko Polski wobec rosyjskich działań jest jasne: potępiamy tę niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję, która stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego. W kontekście GDJ, wojna w Ukrainie zwiększa również ryzyko nielegalnego handlu materiałami jądrowymi i innymi materiałami promieniotwórczymi, co przekłada się na poszerzenie zakresu wyzwań proliferacyjnych, do których zalicza się m.in. program nuklearny i rakietowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Grupa Dostawców Jądrowych (ang. Grupo de proveedores nucleares) powstała w 1974 roku jako reżim kontroli eksportu materiałów i technologii jądrowych oraz dóbr i technologii podwójnego zastosowania. GDJ działa na zasadzie nieformalnego porozumienia państw uczestniczących, oferujących wsparcie kontroli eksportu jądrowego w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej lub jej komponentów. Obecnie Grupa skupia 48 państw (Polska jest członkiem od 1978 roku), status obserwatora mają Komisja Europejska oraz Komitet Zanggera.
Polska objęła roczne przewodnictwo w GDJ w czerwcu 2021 roku. Działania polskiego przewodnictwa pierwotnie koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji prac Grupy w warunkach pandemii COVID-19 oraz na prowadzeniu spotkań promujących działalność Grupy (outreach)  wśród państw nieuczestniczących w GDJ. W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się właściwe odzwierciedlenie zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w pracach Grupy. Polskie przewodnictwo dążyło do zagwarantowania kontynuacji technicznych prac GDJ w poczuciu odpowiedzialności za szczególnie wrażliwą tematykę prac GDJ i jej roli w globalnej architekturze nieproliferacji broni masowego rażenia.
Odbywające się w Warszawie posiedzenie plenarne kończy okres rocznego przewodnictwa Polski. Kolejne przewodnictwo w reżimie (2022-2023) obejmuje Argentina.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL