23.05.2022 Ministro Rau udaje się z wizytą do Berlina

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau udaje się z wizytą do Berlina23.05.2022
Na zaproszenie strony niemieckiej, 24 maja br. ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau złoży roboczą wizytę w Republice Federalnej Niemiec. W ramach wizyty, szef polskiego MSZ odbędzie w Berlinie konsultacje polityczne z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock.

Rozmowy szefów dyplomacji Polski i Niemiec będą okazją do omówienia najważniejszych kwestii z zakresu współpracy dwustronnej, w szczególności w kontekście trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Szef polskiego MSZ przedstawi stanowisko Polski w odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Planowane jest również podpisanie przez szefów dyplomacji Polski i Niemiec Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, ws. udzielenia wsparcia finansowego dla Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, prowadzonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL