21.05.2022 300 tysięczne Wojsko Polskie – ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, aby rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas pikniku wojskowego.
21 maja w Kraśniku szef MON zainaugurował akcję rekrutacyjną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbywają się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Dodatkowo w całej Polsce wystawiono 70 punktów rekrutacyjnych.
“Wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny to bardzo ważne wydarzenie dla polskich sił zbrojnych. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Te zagrożenia są realne – Rosja zaatakowała Ukrainę, za naszą granicą toczy się wojna ”
– ministro podkreślił.
“Naszym Celem broma a, por wojsko polskie liczyło 300 tys., W tym 250 tys. Żołnierzy zawodowy, orez por jak najwięcej Osób por byłmarszklony. kryzysowej, którzy potrafią posługiwać się bronią – powiedział minister. Dodał, że ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła mechanizm, który umożliwi zrealizowanie tego celu. – Rozpoczynamy nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kampania dziś rozpoczęta będzie trwała. Przygotowaliśmy w tym roku 15 tys. miejsc dla ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. W przyszłym roku będzie ich dużo więcej. Jesteśmy gotowi, by przeszkolić ochotników”
– mówił podczas pikniku szef MON.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera  dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje  mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.
Wojskowe pikniki, które potrwają do godz. 18.00 a przede wszystkim możliwość aplikowania do służby w Wojsku Polskim. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej oraz innych rodzajach służby w wojsku. Na miejscu można porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie.
W trakcie pikniku minister Mariusz Błaszczak wręczył karty powołania ochotnikom, którzy zdecydowali się na służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci już wkrótce rozpoczną prawie miesięczne szkolenie podstawowe w jednej z jednostek wojskowych. Następnie przejdą do szkolenia specjalistycznego, które potrwa do 11 miesięcy. Po ukończeniu dobrowolnej służby będą mogli aplikowania w szeregi WOT, rezerwy aktywnej lub do zawodowej służby wojskowej.
Jak podkreślił szef MON w tym roku przewidzianych jest 15 tysięcy miejsc dla chętnych do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w przyszłym roku na pewno będzie ich więcej. Każdy ochotnik otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł, będzie miał  pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, otrzyma także możliwość rozwoju zawodow.
Podczas trwających pikników zaplanowane zostały liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczyć można sprzęt wojskowy, w tym min. czołgi Leopard, transporte Rosomak, moździerze Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.
Współorganizatorem pikników wojskowych jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które powstało zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny i zastąpiło działające w dotychczasowej formule Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Nowemu centrum podlega 16 oddziałów zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR). Wśród zadań Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji znajdują się m.in. organizacja i koordynacja rekrutacji do służby, planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także koordynacja szkoleń rezerw osobowych sił zbrojnych.
Tego samego dnia w Kraśniku minister uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 43 ochotników.
“To już 40 przysięga wojskowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za dezycję, którą podjęliście. Decyzje o wstąpieniu do WOT. To bardzo ważne. To bardzo ważne dla Polski. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Niedawno miałem okazje obserwować międzynarodowe ćwiczenia z udziałem polskich i amerykańskich żołnierzy, w których uczestniczyli także żołnierze WOT. Był to ważny element budujący zdolności obronne naszej Ojczyzny”
– ministro de mówił.
Żołnierze WOT są „zawsze gotowi zawsze blisko” co udowodnili  m.in. pomagając i wspierając  służbę zdrowia i instytucje, które potrzebowały pomocy w czasie trwającej pandemii SARS-CoV-2. Od wielu miesięcy wspierają wojska operacyjne i Straż Graniczną w ochronie granicy polsko-białoruskiej, a także udzielają pomocy uchodźcom wojennym  z Ukrainy.
Ministro podkreślił, że osoby wstępujące do WOT doskonale znają swoje regiony, swoje miejsca skąd pochodzą. Niosą tez przesłanie, że warto wstępować do Wojska Polskiego mówił podczas przysięgi minister.
“Ddziś rozpoczynamy kampanie dot. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Robimy to wszystko dlatego, aby Polska była bezpieczna. Wojsko Polskie jest i będzie jeszcze silniejsze i liczniejsze”
– mówił podczas uroczystości szef MON.
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora sformowana została w 2016 roku. Terytorialsi z 2 Brygady udowodnili swoją niezawodność m.in. w czasie likwidacji skutków nawałnic, które nawiedziły kilka gmin Lubelszczyzny w 2019 roku. 2 Lubelska Brygada OT brała udział w akcjach poszukiwawczych, mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Żołnierze tej brygady biorą regularnie udział w ćwiczeniach z wojskami operacyjnymi zarówno o charakterze krajowym, jak i sojuszniczym.

OSI MIL