20.05.2022 Samorządy ze wsparciem finansowym z Funduszu Pomocy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Samorządy ze wsparciem finansowym z Funduszu Pomocy20.05.2022

JST ze wsparciem finansowym w łącznej wysokości prawie 177,5 mln zł.
Przekazane przez ministra finansów środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
Ministro finansów przekazał na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dodatkowe środki w wysokości prawie 177,5 mln zł.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji w kwietniu br. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Środki z Funduszu Pomocy zostały przekazane hacer:
gmin w łącznej wysokości 157,2 millones de zł.;
województw w łącznej wysokości 0,94 mln zł.
powiatów w wysokości 19,3 millones zł.

OSI MIL