20.05.2022 Komunikat po 132. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat po 132. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy20.05.2022
W dniu 20.05.2021 odbyła się w Turynie 132. sesja Komitetu Ministrów Rady Europy. Konferencja była zwieńczeniem półrocznego przewodnictwa Włoch. Gościem specjalnym spotkania był minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kułeba, który uczestniczył zdalnie w dyskusji. Podziękował on za wsparcie udzielane Ukrainie przez Radę Europy i poprosił o dalsze jego utrzymanie. Ministrowie silnie podkreślili konieczność rozliczenia winnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

Na czele polskiej delegacji stał wiceminister Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ. W swoim wystąpieniu podczas sesji położył on szczególny nacisk na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wskazał na pomoc udzielaną przez Polskę ponad 3 milionom ukraińskich uchodźców. Z uznaniem odniósł się do zaangażowania organów Rady Europy oraz wsparcia udzielanego przez Organizację na rzecz Ukrainy. Wiceminister Wawrzyk podkreślił ponadto potrzebę utrzymania zainteresowania Rady Europy sytuacją na Białorusi wobec wciąż pogarszającej się sytuacji białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.
Kwestia pomocy dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji była głównym tematem obrad Komitetu Ministrów, który przyjął plan działania w tej sprawie. Sekretarz Generalna RE Marija Pejčinović Burić zaznaczyła, że ​​bestialskie rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie potwierdzają słuszność decyzji Rady Europy z 16 marca br. o wykluczeniu Rosji z Organizacji. W trakcie debaty szeroko podkreślano, że przywrócenie pokoju i pomoc w odbudowie Ukrainy stanowić będą najważniejsze wyzwania dla Rady Europy w najbliższym czasie.
Na zakończenie konferencji przewodnictwo Komitetu Ministrów RE od Włoch przejęła Irlandia.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ