17.05.2022 Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna17.05.2022

17 mayo 2022 r. udostępniliśmy wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.
Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
Zachęcamy do korzystania z aplikacji.
Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można a zrobić:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),
pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub
podpisem zaufanym.
Pamiętaj! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.
Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:
korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.
Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania
podgląd faktury (anónimo dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.
Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl
Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.

OSI MIL