16.05.2022 Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z deklaracją Finlandii i Szwecji o chęci przystąpienia do NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z deklaracją Finlandii i Szwecji o chęci przystąpienia do NATO16.05.2022
Z zadowoleniem przyjmujemy deklaracje rządów Finlandii i Szwecji o woli przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten historyczny krok potwierdza radykalną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie w rezultacie agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Stanowi również potwierdzenie wagi zobowiązań sojuszniczych w zmienionej sytuacji na obszarze euroatlantyckim. W opinii Polski członkostwo obu państw w NATO wzmocni bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego i przyczyni się do poszerzenia strefy stabilności w Europie.
Drzwi NATO powinny pozostać otwarte dla wszystkich krajów, które podzielają wartości i cele Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oceniamy, że Finlandia i Szwecja spełniają te kryteria i dołączą wkrótce do organizacji jako jej pełnoprawni członkowie.

OSI MIL