14.05.2022 Ponad 240 mln zł dla gmin uzdrowiskowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ponad 240 mln zł dla gmin uzdrowiskowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!14.05.2022
W czwartej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, o bezzwrotne wsparcie, mogły ubiegać się polskie uzdrowiska. Postanowiliśmy wesprzeć gminy uzdrowiskowe, które ucierpiały w czasie trwania epidemii. Hacer samorządów trafi łącznie ponad 240 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg. Programa Inwestycji Strategicznych to dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce.

Czwarta edycja Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska
49 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce otrzyma dofinansowanie w wysokości do 5 mln złotych. A w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19.Nabór wniosków rozpoczął się 18 lutego 2022 r. i trwał do 11 marca 2022 r. Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogły wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów, w tym m.in. n / A:
budowę lub modernizację infrastruktury drogowej,
odnawialne źródła energii,
cyfryzację usług publicznych i komunalnych,
revitalizację obszarów miejskich,
budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej, turystycznej, sportowej czy edukacyjnej,
revitalizację obszarów lub budynków poprzemysłowych,
budowę i organizację inkubatorów przedsiębiorczości, czy parków naukowo-technologicznych.
Poznaj wyniki naboru
Ambitne inwestycje w Polskę – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Programa Inwestycji Strategicznych zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. To pieniądze, z których może skorzystać każdy samorząd w Polsce. Fundusze można przeznaczyć na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe.
Cel Programu Inwestycji Strategicznych a m.in.:
pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
poprawa warunków życia obywateli,
powstanie nowych miejsc pracy,
wsparcie zrównoważonego rozwoju,
efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
Dowiedz się więcej o Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

OSI MIL