25.01.2022 Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Niemczech

Source: Government of Poland in Polish

Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Niemczech25.01.2022
W dniu 25 stycznia sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk, złożył wizytę w Berlinie i Poczdamie. Jest to pierwsza wizyta wiceministra spraw zagranicznych w Niemczech po zaprzysiężeniu w dniu 8 grudnia 2021 roku nowego rządu federalnego.

W Berlinie wiceminister Szynkowski vel Sęk przeprowadził rozmowy z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Andreasem Michaelisem i minister stanu w tym ministerstwie, Katją Keul. Przedmiotem rozmów była przede wszystkim aktualna sytuacja zagrożenia atakiem Rosji na Ukrainę. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, iż mamy wątpliwości czy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim możemy wciąż liczyć na Niemcy. Polska oczekuje wyraźnego sygnału z Niemiec. Sygnałem takim powinny być: jasne „nie” dla uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, którego istnienie może stać się narzędziem szantażu ze strony Rosji jak i zgoda na dostawy broni z Estonii dla Ukrainy. 
Z obszaru stosunków dwustronnych poruszono  tematy nierozwiązane. Najważniejszym z nich jest  kwestia reparacji, która jest dla Polski wciąż tematem otwartym i wymagającym poważnego dialogu. Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił potrzebę pilnego wypełnienia przez stronę niemiecką zapisów traktatowych, w tym przede wszystkim realizacji najważniejszych polskich postulatów w odniesieniu do Polonii. W rozmowach zwrócił uwagę na wieloletnie ignorowanie  przez stronę niemiecką  zobowiązań  dotyczących zapewnienia  mechanizmu finansowania  nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech. Wyraził też oczekiwania strony polskiej względem szybszych postępów prac przy  remoncie Domu Polskiego w Bochum. Wiceszef polskiej dyplomacji spotkał się ponadto z deputowanymi do Niemieckiego Bundestagu: Dietmarem Nietanem (SPD) oraz z Alexandrem Lambsdorffem (FDP).
W Poczdamie wiceminister Szynkowski vel Sęk spotkał się z premierem Brandenburgii i koordynatorem rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, Dietmarem Woidke (SPD). Wiceszef polskiej dyplomacji podziękował premierowi Woidke za jego dotychczasowy osobisty wkład w budowanie polsko-niemieckich relacji w oparciu o prawdę, poczucie odpowiedzialności i wzajemny szacunek, w tym również za wzmacnianie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży czy wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych poprzez poprawę miejscowej infrastruktury transportowej.
Wiceminister Szynkowski vel Sęk wyraził podczas swoich spotkań nadzieję na organizację jeszcze w tym roku dwóch istotnych formatów rozmów polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych i tzw. polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.
Biuro Rzecznika PrasowegoMinisterstwo Spraw Zagranicznych

Foto: Bogdan Janowski / Ambasada RP w Berlinie

Zdjęcia (9)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI