02.12.2023 Promocja oficerska w “Szkole Orląt”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Promocja oficerska w “Szkole Orląt”02.12.2023
“Serdecznie gratuluję tego, że zdecydowaliście się studiować na Lotniczej Akademii Wojskowej, żeby podnosić swoje umiejętności, które pozwoliły wam wstąpić do korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. Dziękuję za to, że osią gacie cele, które przed sobą stawiacie. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To bardzo ważna specjalność wojskowa” – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej podczas spotkania z abs olwentami Lotniczej Akademii Wojskowej.

2 grudnia 2023 r. szef MON wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej. Dęblińska „Szkoła Orląt” to jedyna placówka w Polsce kształcąca kandydatów na pilotów wojskowych.
“Bardzo intensywnie rozwijamy zdolności Sił Powietrznych. W przyszłym roku do Wojska Polskiego trafią samoloty F-35. W 2020 roku, tu w Dęblinie miałem zaszczyt podpisać umowy ze Stanami Zjednoczonymi na wyposażenie Wojska Polskiego w samoloty F-35, najnowocześniejsze na świecie. (… ) Do Wojska Polskiego trafia nowoczesny sprzęt. Para tomar śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej RP, ale także AW149, które trafiły do ​​25 Brygady Kawalerii Powietrznej, czy wreszcie śmigłowce Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. zebujemy oficerów Sił Powietrznych”
– zaznaczył w swoim wystąpieniu ministro Błaszczak.
Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło łącznie 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet. Promowani na oficerów zostali zarówno absolwenci 5-letnich studiów stacjonarnych, jak również absolwenci 6-miesięcznego szkolenia dla podoficerów oraz 24-miesięcznego szkolenia kandydatów na oficerów.
Nowi oficerowie kształcili się w kilkunastu specjalnościach, wśród nich jest ponad 50 pilotów. Ponadto szeregi sił powietrznych zasilą specjaliści z obszarów: nawigacji, kontroli ruchu lotniczego, meteorologii, radiotechniki, ubezpieczenia lotów, logistyki, inżynierii lotniczej oraz obrony przeciwlotniczej.
***
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie jest uczelnią wojskową, która kształci wykwalifikowane kadry dowódcze i specjalistyczne (lotnicze) na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także przygotowuje absolwentów studiów cywilnych do pracy w instytucjach zajmujących się lotnictwem, bezpieczeństwem i obronnością państwa. Prowadzi również działalność naukową ukierunkowaną na rozwój potencjału obronnego i lotniczego kraju.
Akademia prowadzi studia wojskowe oraz cywilne na dwóch wydziałach: Lotnictwa oraz Bezpieczeństwa Lotniczego. W uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach kursów oficerskich dla absolwentów cywilnych szkół wyższych oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy zawodowych, a także kursy przeszkalania kadr rezerwy. Aktualnie w LEY „edukację lotniczą” pobiera ponad 800 podchorążych oraz około 900 Studentów cywilnych.

Zdjęcia (4)

MIL OSI

Алексей Херсонцев: в 2023 году тенденция снижения количества проверок сохранилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

За 10 месяцев 2023 года проведено 293 тыс. плановых и внеплановых проверок бизнеса, и такой показатель может стать историческим минимумом. На это повлияли, в том числе, ограничения контрольной (надзорной) деятельности. Для сравнения: в 2022 году число проверок сократилось на 62% по сравнению с 2021 годом и на 84% по сравнению с 2015 годом, когда количество контрольных мероприятий достигло пика – более 2 млн проверок.

«В 2023 году Правительство приняло целый ряд ключевых решений в отношении контрольных мероприятий. Так, в ближайшие 7 лет будет действовать запрет на проведение плановых проверок в отношении предприятий, которые не относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска – опасным производственным объектам II класса опасности или гидротехническим сооружениям II класса. В то же время сняты ограничения на проведение внеплановых проверок по индикаторам риска – вне зависимости от угрозы причинения вреда», – заявил сегодня, 1 декабря, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.

Также в этом году Минэкономразвития России по поручению вице-премьера Правительства Дмитрия Григоренко провело масштабную работу по развитию риск-ориентированного подхода. В результате количество индикаторов риска, позволяющих предотвращать нарушения, увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а количество внеплановых проверок по индикаторам риска выросло в 10,5 раз. Увеличилось число профилактических мероприятий, которые стали заменой проверкам: за 10 месяцев текущего года профилактических визитов организовано в 2 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Одним из ключевых направлений реформы контрольной (надзорной) деятельности стала практика досудебного обжалования решений контролеров. В 2023 г. в систему досудебного обжалования направлено ок. 15 тыс. обращений, 69,4% из них – ходатайства о продлении срока исполнения предписаний (доля положительных решений по ним составила почти 82%), остальные – жалобы на действия контролеров (21,4% жалоб удовлетворен по результатам рассмотрения).

«Полученные цифры иллюстрируют результат системной многолетней работы Правительства по внедрению новой модели контроля, которая должна обеспечить выполнение обязательных требований и одновременно снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты», – отметил Алексей Херсонцев.

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI

Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили социально-экономическое развитие Республики Башкортостан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочую встречу в рамках первого координационное совещания с министрами экономики регионов страны.

На встрече обсудили актуальные вопросы и перспективы развития Башкирии. Максим Решетников высоко оценил опыт Республики в реализации  федеральных проектов.

«Башкортостан демонстрирует положительную динамику. Промышленное производство в этом году выросло на 6%, обрабатывающие производства на 7%, инвестиции на 6,5%, сфера строительства на 19%, оборот розничной торговли на 10,4%. Но главное, что доходы населения растут – это приоритетная задача. Активно развивается туризм. Регион в числе лидеров по строительству модульных гостиниц. Благодаря программе субсидирования таких проектов, которую инициировал Президент России Владимир Путин, в республике значительно увеличится номерной фонд. Люди в Башкирию едут, здесь, действительно, хорошо и комфортно», – отметил министр.

Также министр отметил важность укрепления внешнеэкономических связей Башкортостана со странами ближнего зарубежья.

Радий Хабиров поделился планами по дальнейшему расширению особой экономической зоны «Алга», открытию территорий для бизнеса в городе Агидель, созданию новых объектов туристической инфраструктуры, участию республики в конкурсах на получение федеральных грантов.

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI

Татьяна Илюшникова: к концу 2023 года нацпроект по поддержке МСП будет исполнен на 100%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В концу года ожидается 100% исполнение показателей нацпроекта и его результатов. Об этом заявила в пятницу, 1 декабря, на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе заместитель министра Татьяна Илюшникова.

Одним из ключевых достижений нацпроекта стало появление возможности возведения промышленных и технологических бизнес-парков в интересах МСП. Это одна из популярных мер поддержки предпринимателей: льготная аренда площади помогает предприятиям быстрее открываться, а готовая инфраструктура для малого и среднего бизнеса и возможность ее коллективного использования – активнее развиваться.

«В рамках нацпроекта реализуется 63 проекта по созданию подобных бизнес-парков в 39 регионах. В 32 областях строительство 41 бизнес-парка завершено, объем внебюджетных инвестиций составил более 7 млрд рублей. В созданных бизнес-парках размещены и ведут деятельность более 700 субъектов МСП, создано более 10 тысяч рабочих мест», – проинформировала Татьяна Илюшникова.

Самая высокая заполняемость бизнес-парков – в Белгородской области (производство металлоизделий, моющих средств, компьютерной техники, текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, кондитерских изделий), в Липецкой области (производство металлоконструкций, безалкогольных напитков, разработка программного обеспечения), ХМАО (производство строительных материалов, машиностроение, металлообработка) и в Краснодарском крае (разлив безалкогольных напитков, производство строительных и упаковочных материалов).

По словам замминистра, активно развивается сектор кредитования предпринимателей для решения их текущих и перспективных бизнес-задач. Это, в частности, получение средств под поручительство региональных гарантийных обязательств, обеспечение эффективности работы государственных микрофинансовых организаций, программа 1764.

«Мы отмечаем, что предприниматели активно пользуются госфинансированием. В частности, кредиты под поручительство РГО приблизились к 400 млрд рублей, сформированный капитал МФО превысил 85 млрд рублей, более сотни тысяч предпринимателей получили кредиты с господдержкой свыше 3,4 трлн рублей», – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Как отметила замминистра, в настоящее время пул отраслевых задач Минэкономразвития расширился необходимостью интеграции в российское правовое поле и поддержки бизнеса в новых регионах. Уже запущены программы льготного лизинга имущества, кредитования с пониженной ставкой и гарантийным покрытием, создаются базовые организации инфраструктуры и формируется их капитал: МФО, РГО и центры «Мой бизнес».  На эти цели в 2023 году в рамках нацпроекта МСП изыскано 1,9 млрд рублей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI

Минэкономразвития рассматривает возможность проведения качественной трансформации нацпроекта МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на горизонте 2025–2030 гг. может претерпеть ряд принципиальных изменений: при пересмотре проекта в целом вместе с количественными показателями ведомством планируется предложить учитывать и качественные данные. Об этом заявила в пятницу, 1 декабря, на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе заместитель министра Татьяна Илюшникова.

По ее словам, ключевой верхнеуровневый показатель – численность предпринимателей – останется неизменным.

«Поставленная Президентом цель по увеличению числа занятых в сфере МСП до 25 млн человек к 2030 году уже достигнута: предпринимательский сектор по итогам 2 квартала 2023 года едва не превысил отметку в 30 млн человек», – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Среди дополнительных показателей, отражающих качественный рост сектора МСП, по мнению Минэкономразвития, целесообразно учитывать рост дохода в расчете на 1 работника субъекта МСП. Его плановое значение – уровень выше прогнозного уровня роста ВВП в процентах.

«Минэкономразвития разработана методика, позволяющая подойти к оценке деятельности МСП не столько через призму уменьшения или увеличения числа предпринимателей, сколько путем получения данных о том, как эффективно они работают. Первые значения по росту дохода мы получим только в будущем году, сравнив их с 2022 годом», – пояснила Татьяна Илюшникова.

Вместе с тем в обновленном паспорте проекта будет также предложено сохранить самые востребованные и ключевые мероприятия: программу льготного кредитования, зонтичные поручительства. Но они будут ориентированы, в первую очередь, на реальный сектор, новую категорию МСП+ и другие целевые группы.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI

01.12.2023 Consulta bilateral Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka ws. Traktatów reformista

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Consulta bilateral Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka ws. reforma Traktatów01.12.2023
W związku z przyjętą 22 listopada br. rezolucją ws. zmiany Traktatów i reformą instytucjonalną zaproponowaną przez Parlament Europejski, Ministro spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk odbył w dniach 28 listopada – 1 grudnia br. szereg konsultacji bilateralnych ze swoimi europejskimi odpowiednikami i innymi partnersami z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Danii.

W ramach rozmów w Pradze, Bratysławie, Wilnie, Rydze i Kopenhadze zgodzono się co do konieczności utrzymania jedności Unii wobec wspólnych wyzwań, w tym zwłaszcza kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. – Opowiadamy się za Jednością unii wokół najważniejszych wyzwań, jednocześnie bronimy polskiej państwowości, kompetencji w estratégica de la estrategia Zynkowski vel sęk. Wśród nich wymienił obronę granic, kwestię bezpieczeństwa energetycznego, politykę zagraniczną czy edukację. Jak dodał, te kompetencje powinny pozostać w rękach państw członkowskich. Szef polskiej dyplomacji zauważył, że stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sceptycyzm wobec zmian traktatowych, jest podzielane wśród najbliższych socio. – Podczas spotkań w Pradze zostałem również poinformowany, że rząd cheski jest sceptyczny wobec otwierania diskusji o zmianach traktatowych. Broma a stanowisko bliskie polskiemu rządowi. Takie otwarcie traktatów, zdaniem naszych sociow, mogłyby zagrozić naszej jedności unijnej – podkreślił Ministro Szynkowski vel Sęk. Zwrócił uwagę, że również stanowisko Litwy jest zbieżne z polskim – oba kraje opowiadają się za tym, by nie otwierać pochopnie diskusji nt. zmian traktatowych, która mogłaby odwrócić uwagę od najważniejszych wyzwań stojących przed UE: bezpieczeństwa, w tym energetycznego, agresji rosyjskiej na Ukrainę i stanu unijnej gospodarki. Podczas konsultacji szef polskiej dyplomacji zwracał ponadto uwagę na niewielką przewagę głosów w Parlamencie Europejskim, dzięki którym przyjęto rezolucję ws. zmian Traktatów. Przypomniał, że Traktat Lizboński został stworzony z założeniem, że Unia Europejska rozszerzy się w przyszłości, a więc zaproponowana reforma nie jest warunkiem koniecznym dla dalszej integracji. Szef polskiej dyplomacji dodał, że wśród samych państw członkowskich rośnie przekonanie, że espray zmian traktatowych nie mogą być procedowane w tak nagłym trybie. Podsumowując rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Łotwy, Artursem Krišjānisem Kariņšem, szef polskiej dyplomacji ocenił, że nasze kraje łączy podobne spojrzenie na najważniejsze kwestie – należy zrobić wszyst ko, żeby obywatele Polski i Litwy mogli czuć się bezpiecznie, nie tylko w kwestii geopolitycznej, lecz także w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Jak dodał, ministro Kariņš jest wielkim przyjacielem Polski, znawcą wspólnej historii polsko-łotewskiej, która udowadnia, że ​​działając wspólnie, możemy odeprzeć zagrożenia. Istotną część rozmowy ministro esparció zagranicznych RP poświęcił wspólnemu problemowi na granicy z Białorusią. To nasze wspólne wyzwanie – wskazał Ministro Szynkowski vel Sęk. 1 grudnia szef polskiej dyplomacji udał się w drugą już w ostatnich dniach wizytę do Pragi. Jak podkreślił, przypadła ona w dniu jubileuszowego 15. foro polsko-czeskiego. Kolejna wizyta w Pradze była okazją do rozmowy  z czeskim odpowiednikiem, Janem Lipavskym. Podczas diskusji ministrowie zgodzili się co do tego, że zarówno Polska jak i Czechy są otwarte na rzetelną i transparentną diskusję w sprawie proponowanej reformy. Obaj zwrócili również uwagę na zagrożenie, jakim byłaby próba redefinicji problemu i zakulisowego forsowana zmian w Traktatach. Ministrowie poruszyli również kwestie współpracy Grupy Wyszehradzkiej, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz polityki bezpieczeństwa. W równie zgodnej atmosferze przebiegło spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Słowacji Jurajem Blanárem. El ministro Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę nie tylko na zdecydowane poparcie rządu Bratysławy w sprawie reformy Traktatów, ale i na zbieżność w spojrzeniu na to jak działają dzisiaj instytucje europejskie. Ministro Szynkowski vel Sęk wyraził ponadto przekonanie, że Polska i Słowacja są przeciwne proponowanym zmianom traktatowym w UE.
– Będziemy wspólnie koordynować  działania w tym obszarze – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

MIL OSI

01.12.2023 S&P potwierdza dotychczasowy calificación Polonia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 grudnia 2023 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowi ązań w walucie krajowej.
Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.
Agencja S&P w komunikacie prasowym oczekuje, że polska gospodarka wzrośnie o 3,1% w 2024 r., po wzroście o 0,6% w 2023 r., ponieważ konsumpcja krajowa odradza się i łagodzi słabości u kluczowych partnersów Handlowych Polski. Agencja spodziewa się odblokowania dostępu do funduszy UE, co pobudzi wzrost inwestycji w 2024 r. i w kolejnych latach.
Choć deficyt budżetowy prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do lat 2024-2025, wartość netto długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie utrzyma się poniżej umiarkowanego pozio mu 50% PKB.
Calificación perspektywy
Zdaniem agencji rating Polski może zostać podniesiony, jeśli zaobserwowana zostanie trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, co przełoży się również na stały napływ środków unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wspierając średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.
Z drugiej strony presja na obniżenie ratingu może wynikać ze znacznie wolniejszej dezinflacji, osłabiającej wiarygodność polityki pieniężnej Polski, jej konkurencyjności zewnętrznej i wzrostu gospodarczego.

MIL OSI

Татьяна Голикова провела заседание Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. В повестке – вопросы сохранения психического здоровья детей и молодёжи, совершенствования системы психологической службы в системе общего образования, профилактики интернет-зависимости среди детей и подростков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI

01.12.2023 Międzynarodowa konferencja FISCALIS we Wrocławiu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Miércoles 30.11. – 01.12.2023 r., odbyła się międzynarodowa konferencja „Taller FISCALIS sobre cumplimiento cooperativo”.
W konferencji wzięła udział zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa oraz przedstawiciele 14 administracji podatkowych z krajów Unii Europejskiej (UE).
Głównym tematem spotkania były programy współdziałania w krajach członkowskich UE.

Programa polaco Cumplimiento cooperativo rozpoczęliśmy 4 lata temu. Były a lata zbierania doświadczeń i wsłuchiwania się w głosy partnerów. Spotkanie 14 administracji podatkowych to doskonała okazja do wzajemnego uczenia się od siebie i dzielenia wiedzą. Dzięki wymianie doświadczeń w zakresie cumplimiento cooperativo każde z państw zyska wiedzę o najlepszych praktykach, które mogą poprawić działanie Programu.

– powiedziała wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Anna Chałupa.
Oprócz omawiania doświadczeń związanych z programami współdziałania, tematy poruszane podczas konferencji obejmowały między innymi zagadnienia dotyczące zaangażowania w międzynarodowe projekty współpracy, takie jak ETACA, dostarczając wiedzy i ró żnych perspektyw dla dalszego rozwoju administracji.
Więcej o Programie Współdziałania na stronie https://www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/

Programa FISCALIS para programar działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych w UE. Wspomaga kształtowanie i realizację ogólnej polityki podatkowej na poziomie Unii, koncentruje się na działaniach wzmacniających ramy dla administracji podatkowych w celu skutecznej walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, zmniejszania kosztó w administracyjnych i eliminowania przeszkód podatkowych na rynku wewnętrznym.

MIL OSI

01.12.2023 Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 estilo 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.
Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.
Ministro Finansów 24 listopada 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.
Nowe rozwiązania są efektem dotychczasowych doświadczeń Komisji Egzaminacyjnej w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego, jak również oczekiwań samych kandydatów.
Wprowadzają un min.:
możliwość powiadamiania kandydatów na doradców podatkowych o terminie części pisemnej egzaminu drogą elektroniczną;
zasadę uzależniającą wyznaczanie terminu części ustnej egzaminu na dany miesiąc, od wpływu wniosku do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego;
możliwość dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi;
pojęcie „cyklu egzaminacyjnego” dookreślające poszczególne etapy składające się na egzamin na doradcę podatkowego;
jednorazowość – w ramach danego cyklu egzaminacyjnego – zwrotu opłaty i zmiany terminu egzaminu w przypadku niestawiennictwa kandydata na części pisemnej egzaminu;
zasadę składania kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu dopiero po zakończeniu trwającego cyklu egzaminacyjnego;
uzupełnienie przypadków stanowiących podstawę wykluczenia z egzaminu o sytuacje posługiwania się przez kandydata niedozwolonymi urządzeniami;
ogólne kryteria oceny zadania egzaminacyjnego oraz wymóg sporządzenia przez skład egzaminacyjny jej uzasadnienia;
obowiązek uzasadniania przez kandydata wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej.
Nowe regulacje będą miały zastosowanie do egzaminów na doradcę podatkowego, których terminy przeprowadzenia wyznaczone zostaną po dniu wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku części ustnej – począwszy od egzaminów wyznaczonych na luty 2024 r., a w przypadku części pisemnej – do egzaminów, których terminy zostaną wyznaczone na kwiecień 2024 r.

MIL OSI