25.01.2022 Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Niemczech

Source: Government of Poland in Polish

Wizyta wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Niemczech25.01.2022
W dniu 25 stycznia sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk, złożył wizytę w Berlinie i Poczdamie. Jest to pierwsza wizyta wiceministra spraw zagranicznych w Niemczech po zaprzysiężeniu w dniu 8 grudnia 2021 roku nowego rządu federalnego.

W Berlinie wiceminister Szynkowski vel Sęk przeprowadził rozmowy z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Andreasem Michaelisem i minister stanu w tym ministerstwie, Katją Keul. Przedmiotem rozmów była przede wszystkim aktualna sytuacja zagrożenia atakiem Rosji na Ukrainę. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, iż mamy wątpliwości czy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim możemy wciąż liczyć na Niemcy. Polska oczekuje wyraźnego sygnału z Niemiec. Sygnałem takim powinny być: jasne „nie” dla uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, którego istnienie może stać się narzędziem szantażu ze strony Rosji jak i zgoda na dostawy broni z Estonii dla Ukrainy. 
Z obszaru stosunków dwustronnych poruszono  tematy nierozwiązane. Najważniejszym z nich jest  kwestia reparacji, która jest dla Polski wciąż tematem otwartym i wymagającym poważnego dialogu. Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił potrzebę pilnego wypełnienia przez stronę niemiecką zapisów traktatowych, w tym przede wszystkim realizacji najważniejszych polskich postulatów w odniesieniu do Polonii. W rozmowach zwrócił uwagę na wieloletnie ignorowanie  przez stronę niemiecką  zobowiązań  dotyczących zapewnienia  mechanizmu finansowania  nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech. Wyraził też oczekiwania strony polskiej względem szybszych postępów prac przy  remoncie Domu Polskiego w Bochum. Wiceszef polskiej dyplomacji spotkał się ponadto z deputowanymi do Niemieckiego Bundestagu: Dietmarem Nietanem (SPD) oraz z Alexandrem Lambsdorffem (FDP).
W Poczdamie wiceminister Szynkowski vel Sęk spotkał się z premierem Brandenburgii i koordynatorem rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, Dietmarem Woidke (SPD). Wiceszef polskiej dyplomacji podziękował premierowi Woidke za jego dotychczasowy osobisty wkład w budowanie polsko-niemieckich relacji w oparciu o prawdę, poczucie odpowiedzialności i wzajemny szacunek, w tym również za wzmacnianie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży czy wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych poprzez poprawę miejscowej infrastruktury transportowej.
Wiceminister Szynkowski vel Sęk wyraził podczas swoich spotkań nadzieję na organizację jeszcze w tym roku dwóch istotnych formatów rozmów polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych i tzw. polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu.
Biuro Rzecznika PrasowegoMinisterstwo Spraw Zagranicznych

Foto: Bogdan Janowski / Ambasada RP w Berlinie

Zdjęcia (9)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI

Risk parameters change for the security AVGO-RM

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2022. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI

Risk parameters change for the security CVX-RM

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2022. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI

А. Епишин: Российская делегация в ПАСЕ выступает против политизации спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе рассмотрения доклада на тему «Управление в сфере футбола: бизнес и ценности».

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области выступил в режиме видеоконференции на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе рассмотрения доклада на тему «Управление в сфере футбола: бизнес и ценности».

Смотрите также

Сенатор также представил поправки российской делегации к проекту резолюции «Политика в области спорта в периоды кризисов».
«В целом, мы поддерживаем инициативы и предложения, изложенные в проекте резолюции. Вместе с тем, обращаем внимание, что в его отдельных положениях уделяется чрезмерное внимание правочеловеческой тематике с оценками возможного нарушения прав человека при подготовке к проведению в 2022 году Чемпионата мира по футболу в Катаре. Это не может быть поддержано», — сказал Андрей Епишин.
По его мнению, такой сомнительный подход, расширяя возможности для вмешательства во внутренние дела государств и неправомерного давления на международные футбольные организации, ведет к дальнейшей политизации спорта.

Обеспокоенность вызывает идея вовлечения Международной организации труда в сферу управления футболом и делегирования ей полномочий по определению так называемой пригодности страны для проведения международных турниров

Парламентарий также отметил, что обеспокоенность вызывает идея вовлечения Международной организации труда в сферу управления футболом и делегирования ей полномочий по определению так называемой пригодности страны для проведения международных турниров.

Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ
1 из 5

Сергей Кисляк
2 из 5

Владимир Круглый
3 из 5

Александр Башкин
4 из 5

Андрей Епишин
5 из 5

«Исходим из того, что решения о месте проведения спортивных соревнований должны приниматься Международной федерацией футбола (ФИФА) или Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом выполнение международных обязательств в области защиты прав человека должно оставаться в ведении государств», — заявил Андрей Епишин.

MIL OSI

Regional inflation changes diversely in December

Source: Central Bank of the Russian Federation in English

In December 2021, annual inflation declined in 45 of 82 regions and increased in the rest of them, remaining unchanged in Russia as a whole. Inflation ranged from 5.8% in the Chukotka Autonomous Area to 11.8% in the Republic of Daghestan.

The growth in food prices predominantly slowed: this was mainly related to prices for fruit and vegetables and animal products.
Non-food prices generally rose faster in December month-on-month. In the majority of regions, motor fuel was the main contributor to inflation acceleration. Moreover, the Southern, North Caucasian and Far Eastern Federal Districts recorded a significantly faster increase in car prices.
Changes in services prices were extremely diverse in December. Regions with the acceleration and deceleration of the rise in services prices split into two almost equal parts. They differed mainly in the movements of prices for air transportation and foreign tourism. Growth in prices for foreign trips slowed after the November acceleration, whereas the rise in prices for domestic flights sped up.
In December, annual inflation declined most significantly in the Urals. This was mainly due to a slower increase in prices for food (cucumbers, tomatoes, and meat products) and services (foreign tours). Annual inflation rose the most in Siberia where dairy and meat prices grew faster.
More details on inflation in Russian regions are available in the information and analytical materials published on the Bank of Russia website.
Preview photo Vladimir Smirnov / TASS

MIL OSI

Пётр Бобылев: «Наша задача – обеспечить снижение аварийности и травматизма в угольной промышленности с одновременным развитием отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 января. – Вопросы промышленной безопасности – крайне важный блок для всей угольной отрасли и одной из задач является снижение аварийности и травматизма, рассказал Пётр Бобылев на «круглом столе» Комитета Госдумы РФ по энергетике на тему «Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли».
По его словам, объём добычи, обогащения и экспорта угля в России растёт и доля России на мировом рынке угля сегодня составляет 16%. Кроме того, благодаря разработанным мерам по обеспечению безопасности уровень травматизма за последние десять лет снизился в четыре раза. Это достигнуто в том числе за счёт совершенствования нормативно-правовой базы, а также реализации программы по улучшению условий труда, повышению безопасности ведения горных работ.
«Для нас крайне важно, сохраняя темпы развития угольной отрасли, снизить уровень травматизма. Я имею в виду и сохранение рабочих мест в отрасли, и обеспечение условий труда горняков, и объёмы добычи угля, и наращивание экспортного потенциала твёрдого топлива и, как следствие, рост налогооблагаемой базы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. То есть наша задача – при безусловном соблюдении всех норм и правил обеспечить снижение аварийности и травматизма при одновременном развитии отрасли», – отметил замминистра.
Также замминистра отметил, что Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля, и планирует наращивать эти объёмы. «Этому будет способствовать ряд международных договоренностей. Например, не так давно был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля почти в пять раз – до 40 млн тонн до 2035 года. Подобные переговоры идут и с коллегами из Китая», –  сказал он.
 

MIL OSI

26.01.2022 Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawkowe

Source: Government of Poland in Polish

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawkowe26.01.2022

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.
Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.
Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj.
mięso i ryby oraz przetwory z nich;
produkty mleczarskie;
warzywa i owoce i przetwory z nich;
zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;
niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).
Wiążące informacje stawkowe (WIS)
Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.
Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.
Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.
Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.
Więcej informacji o Tarczy 2.0.

MIL OSI

Усилены антиковидные меры на заключительном этапе подготовки сборных команд России к Играм в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Минспорт России и Роспотребнадзор утвердили Регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXIV Олимпийским зимним играм и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика) на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России, и региональных спортивных объектах.

Регламент устанавливает дополнительный комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

До заезда на базу спортсмены и тренеры проходят ПЦР-тестирование не ранее чем за 48 часов до прибытия. Заезд сборной команды и сопровождающих лиц осуществляется исключительно при отрицательном результате исследования. В течение 24 часов после заезда все члены сборной команды проходят ПЦР-тестирование. Важной мерой является то, что ПЦР-тестирование членов сборных команд на базах (спортивных объектах) осуществляется ежедневно.

Усиливаются меры безопасности проживания спортсменов и тренеров. Прибытие на базу спортсменов и сопровождающих команду лиц проводится в течение одного дня. Ступенчатый заезд допускается при условии соблюдения противоэпидемиологических мер на предыдущем месте проведения тренировочных мероприятий и наличии отрицательного ПЦР-теста, проведённого не ранее чем за 48 часов.

Члены сборной команды и сопровождающие лица размещаются в одноместные номера. Для размещения членов одной команды рекомендуется выделение отдельного корпуса, этажа, крыла здания с отдельным входом.

До получения отрицательного результата тестирования члены сборной команды и сопровождающие лица не должны покидать свои номера. При получении отрицательных тестов разрешается посещать столовую, тренировочные площадки и другую спортивную инфраструктуру.

Спортсмены и тренеры с положительными результатами (без признаков инфекционного заболевания) не допускаются до тренировочного процесса, изолируются в выделенные помещения с режимом по типу «обсерватора».

Членов сборных команд с положительными результатами, которые не нуждаются в стационарном лечении (при отсутствии условий изоляции на территории спортивной базы), по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможно направлять в организованные на территории субъекта Российской Федерации обсерваторы.

Спортсмены и тренеры с признаками инфекционного заболевания изолируются, при наличии возможности, в условия стационара.

Лица без признаков заболевания, находившиеся в контакте с заболевшими, изолируются на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трёх отрицательных ПЦР-тестов, проведённых с интервалом не менее 24 часов.

Регламент усиливает меры транспортной логистики. За каждой сборной закрепляется специально выделенный транспорт, который доставляет команду от места проживания до тренировочной площадки и обратно. Обработка контактных поверхностей в салоне проводится после каждого рейса с применением дезинфицирующих средств.

Персонал базы (спортивного объекта) работает в вахтовом режиме без возможности выхода за пределы территории баз, за исключением выполнения трудовых обязанностей, связанных с тренировочным процессом. Допуск работников перед началом «вахты» осуществляется только при условии отрицательного ПЦР-теста, проведённого не ранее 48 часов до работы и последующего ежедневного тестирования. Персонал допускается до работы при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 и/или перенесённом заболевании за последние шесть месяцев.

Регламент устанавливает требования при организации отлёта сборных команд в Пекин. В аэропорту создаются условия для исключения (минимизации) контакта сборной команды с другими пассажирами, предусматривается «зелёный коридор».

На всём протяжении пути следования сборной команды (как внутри страны, так и при выполнении международного рейса) строго соблюдается масочный режим со сменой маски каждые два часа, а также проводится обработка рук кожными антисептиками каждые два часа.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI

Risk parameters change for the security MGY-RM

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2022. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI

Е. Борисов провел заседание Девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие Председателя СФ В. Матвиенко участникам мероприятия.

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, глава рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел заседание Девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

Смотрите также

Сенатор огласил приветствие Председателя Совета Федерации участникам съезда. «Сельскохозяйственная кооперация является важнейшим инструментом стимулирования развития сельского хозяйства, призвана защитить интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создать условия для формирования системы сбыта продукции, увеличения объемов производства, а также способствовать обеспечению занятости населения, развитию инфраструктуры и повышению качества жизни на селе», — говорится в приветствии.

Именно от успешного функционирования малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе во многом зависит продовольственная безопасность страны

«Совет Федерации уделяет особое внимание проблемам сельскохозяйственной кооперации, ведет активную работу по совершенствованию законодательства в этой сфере. Именно от успешного функционирования малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе во многом зависит продовольственная безопасность страны», — говорится в документе.
В приветствии Председателя СФ отмечается, что современные вызовы и угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, поставили перед государством серьезные задачи по беспрецедентной поддержке экономики России. «Уверена, что вопросы результативности мер государственной поддержки, направленных на развитие сельского хозяйства, повышение эффективности деятельности малых форм хозяйствования на селе и рост благосостояния сельчан, будут рассмотрены на съезде, а его рекомендации позволят открыть новые возможности для сельскохозяйственной кооперации», – подчеркнула Председатель СФ.
Съезд «Сельскохозяйственная кооперация — основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе» состоялся в Москве 26 января. Мероприятие организовано кооперативными объединениями общенационального уровня при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Его участники обсудили роль кооперативов в устойчивом развитии малых сельхозпроизводителей, высказали предложения по развитию государственной политики в отношении малых форм хозяйствования на селе.

MIL OSI